Iznos doprinosa za s.p. – kako se izračunava?

iznos doprinosa za s.p.

Iznos doprinosa za s.p. – kako se izračunava?

Iznos doprinosa za s.p. ovisi o prosječnoj bruto plaći prethodne godine. Prošlogodišnji prosjek bio je 2023,92 eura bruto. Taj je iznos veći od prosjeka 2021. godine, kada je prosječna bruto plaća iznosila 1.969,59 eura, što znači da je ove godine porastao i iznos doprinosa za socijalno osiguranje.

Ako imate EU pasuš ili boravite u Sloveniji već jednu godinu, možete otvoriti s.p. Samostalni preduzetnik je fizičko lice koje samostalno i pod svojim imenom obavlja registrovane djelatnosti  Za otvaranje s.p. nije potreban minimalni početni kapital. Ako ne ispunjavate uslove za s.p., možete otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Redovni s.p.

Za izračun iznosa doprinosa za s.p. dakle potreban nam je podatak o prosječnoj bruto plaći iz koje izračunavamo osnovicu osiguranja koja iznosi 60% od iznosa bruto plaće. Na primjeru prosječne bruto plaće za 2022. godinu možemo izračunati da osnovica osiguranja iznosi 1.214,35 €. Iznos doprinosa obračunava se kao 38,2% osnovice osiguranja, pa dobivamo minimalni iznos doprinosa: 463,87 €.

Kada bi nas zanimao maksimalni iznos doprinosa za s.p., množenjem prosječne bruto plaće (2023,92 €) s 3,5 dobili bismo maksimalnu osnovicu osiguranja (7083,72 €), a iz toga bismo mogli izračunati da je maksimalni iznos doprinosa za s.p. za 2023. godinu 2705,97 €.

Kako do dozvole za rad i boravak u Sloveniji sa s.p. ili d.o.o.

Iznos doprinosa za socijalno osiguranje, obračunat na temelju prosječne bruto plaće:

Prosječna bruto plaća iznosi 2.023,92 €.

Visina doprinosa izračunava se tako da se prvo izračuna osnovica osiguranja koja čini 60% bruto plaće. To znači da osnovica osiguranja iznosi 1.214,35 €. Iz toga možemo izračunati visinu doprinosa koji iznose 38,2% osnovice osiguranja. To znači da je iznos doprinosa u 2023. godini za s.p. 463,87 €.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU S.P. ILI D.O.O.  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Ako prvi put registrirate s.p., iznos doprinosa za s.p 2023 je manji!

Ukoliko prvi put osnivate s.p. u 2023., dobro je znati da prve godine ne plaćate pune doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U prvoj godini plaća se samo polovica tih doprinosa, a u drugoj godini oslobađanje se smanjuje na 30%. No, to se odnosi samo na prvi upis fizičke osobe u poslovni registar Slovenije.

Imate li kakvih dilema prije otvaranja firme (s.p. ili d.o.o.)? Obratite se našim poslovnim, poreznim, računovodstvenim ili pravnim savjetnicima! Možete se dogovoriti za stručno savjetovanje na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili data@data.si.

Sve o otvaranju firme u Sloveniji na jednom mestu

Popodnevni s.p.

Iznos doprinosa za s.p. je manji ako imate otvoren tako zvani popodnevni s.p. Za to plaćate paušalne doprinose. Izračunavaju se na temelju prosječne bruto plaće za listopad prethodne godine. Lani je to iznosilo 2024,03 eura bruto. Visina ovih doprinosa određena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o mirovinskom osiguranju, budući da se paušalni doprinosi sastoje od doprinosa za zdravstveno osiguranje (ZZZS) i mirovinsko i invalidsko osiguranje (ZPIZ). Do ožujka ove godine iznosili su 83,95 eura, od travnja do prosinca morat ćete platiti 85,10 €.

Doprinosi za popodnevni s.p. dakle ne ovise o prihodima vaše djelatnosti, već se iznos točno utvrđuje na temelju prosječne bruto plaće u listopadu.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU FIRME  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Može li iznos doprinosa za s.p. biti manji?

Kada može s.p. da plati manje doprinose?

Iznos doprinosa za s.p. može biti puno niži u prvoj godini otvaranja obrta, odnosno pri prvoj registraciji bit ćete oslobođeni polovice doprinosa godinu dana ako vam je to prvi upis u poslovni registar Slovenije.

Iznos doprinosa za s.p. niža je i u slučaju da s.p. posluje manje od 15 dana u mjesecu, u slučaju početka ili prestanka rada s.p.

Za više informacija slobodno nam se obratite putem e-maila data@data.si ili na Viber/WhatsApp +386 40 530 718. Vabimo vas i, da nas pratite na Facebooku.

Share this post