Gradjevinsko projektovanje sa firmom u EU

gradjevinsko projektovanje

Gradjevinsko projektovanje sa firmom u EU

Gradjevinsko projektovanje u EU sa firmom u Sloveniji

Ako je gradjevinsko projektovanje delatnost vašeg preduzeća i zbog sve više projekata u EU, je sigurno najpovoljnije rešenje otvaranje gradjevinske firme u EU. Obično je Slovenija prvi izbor u tom slučaju. Razlog ne stoji samo u sličnosti jezika nego i zbog povoljnog sistema oporezivanja napram zapadnim zemljama EU.

Koje su vaše mogućnosti za gradjevinsko projektovanje u Sloveniji ako ste strano preduzeće?

Strana firma može u tom slučaju otvoriti u Sloveniji filijalu ili ćerku firmu za delatnost gradjevinsko projektovanje. Filijalu možete otvoriti ako se planirate baviti iskljućivo istom delatnostjom sa kojom se bavi vaša matična firma. Međutim doo možete otvoriti u svakom slučaju.

Doo ili filijala- tko nosi odgovornost? Doo je pravno lice što znači da vlasnici odgovaraju sa uloženim sredstvima. Minimalni početni kapital je 7.500 evra. Međutim odgovornost za poslovanje filijale nosi matična firma. Filijala je samo neke vrste predstavništvo u Sloveniji i za otvaranje filijale ne zahteva se početni kapital. O samom procesu i dokumentaciji možete se posavetovati sa našim pravnim savetnicima a naši poreski savetnici i knjigovođe savetovaće vam koji oblik je bolji za vas iz vidika finansija i poreza( doo ili filijala, u slučaju doo- ćerka firma ili u vlasništvu fizičkog lica).

Zakon o gradnji objekata u Sloveniji

Gradjevinsko projektovanje je u Sloveniji regulisana delatnost kao svugde u drugim zemljama. Šifra u slovenačkoj standardnoj klasifikaciji za gradjevinsko projektovanje je 71.129 ( Slo: druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje). Ako ćete registrovati tu delatnost morate kao izvođać pobrinuti se da sklopite saradnju sa osobom koja ispunjava sve uslove u skaldu sa zakonom ZGO ( stručni ispit i upis u knjigu inženjera u inženjerskoj komori). To se odnosi na odgovorne projektante, odgovorne vodje rada, odgovorne revidente i odgovorne prostorske projektante.

Ako vas interesuje gradjevinsko projektovanje sa firmom u Sloveniji, prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post