Firme u Sloveniji mogu upućivati zaposlene na rad u EU

Firme u Sloveniji mogu upućivati zaposlene na rad u EU

Firme u Sloveniji mogu upućivati zaposlene na rad u EU

Firme u Sloveniji

Firme u Sloveniji koje aktivno posluju mogu deo svoga poslovanja preneti i u druge članice EU. Austrijsko i nemačko tržište je posebno zanimljivo za poslodavce, zato se odlučuju za registraciju firme u Sloveniji sa kojom mogu neometano pružati usluge u EU. Ako ste poduzetnik koji želi da registruje preduzeće u Sloveniji i državljanin trećih država, možete otvoriti firmu u obliku D.O.O. u Sloveniji i proširiti svoje poslovanje u EU.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Postupak registracije firme u Sloveniji

Postupak registracije je jednostavan i relativno brz. Svaka fizička osoba (državljanin EU ili ne) može u Sloveniji otvoriti d.o.o. Za početak vam je potreban slovenački poreski broj koji predstavlja vaš identifikacijski broj i poslovna adresa u Sloveniji. Slovenački poreski broj na osnovu vaše punomoći možemo dobiti mi na Dati d.o.o. Uslugu poslovne adrese vam također nudimo, na način da koristite našu poslovnu adresu za vašu firmu. Minimalni osnivački kapital vam je isto tako potreban i to u iznosu od 7.500 EUR. Kapital se uplati na vaš poslovni račun koji se u postupku registracije otvori za vašu firmu i može se kasnije upotrebiti za svrhu poslovanja firme. Nakon toga sud izdaje potvrdu o registraciji i firma je spremna za aktivno poslovanje. Kompanija DATA vam može pružiti kompletnu podršku oko poslovanja firme na pravnom, poreskom i poslovnom području.

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Rad u inozemstvu i PDV broj

Kada je firma u Sloveniji registrovana ulazi se u postupak dobijanja PDV broja. Broj za ulazak u PDV sistem se ne dobija automatski sa otvaranjem firme. Da bi firma dobila PDV broj mora dokazati da planira aktivvno poslovati u Sloveniji. To može dokazati u obliku pisnih dokaza kao što su predračuni, avansni računi, prijave u obavezno socijalno osiguranje, ugovori, pisma o nameri i slično. Što više pisnih dokaza imate tim bolje i prije ćete dobiti PDV broj i samim tim početi sa aktivnim poslovanjem.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Upućivanje radnika na rad u EU

Firme u Sloveniji mogu upućivati zaposlene na rad u druge države EU. Za to je potrebno da ispune sledeće uvjete:

  • deo poslovanja se mora obavljati i u Republici Sloveniji, prenos cjelokupnog poslovanja u EU nije dozvoljen
  • od registracije firme mora proći najmanje 2 mjeseca
  • radnici moraju biti prijavljeni u obavezno socijalno osiguranje u Sloveniji najmanje 30 dana prije upućivanja na rad u EU
  • posebni uvjeti ako na rad u EU upućujete više od 4 radnika

Zašto je DATA pravi saradnik za vas

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim poduzetnicima u vezi sa pokretanjem biznisa i širenjem poslovanja u EU. Data d.o.o. je jedinstvena iz razloga što na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi sistema oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje firme u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o širenje poslovanja u Sloveniji.

 

 

Share this post