Filijala u EU za lakše poslovanje sa inostranstvom

Filijala u EU

Filijala u EU za lakše poslovanje sa inostranstvom

Filijala u EU olakšaće vam poslovanje sa preduzećima u Evropskoj zajednici

Filijala u EU je odlično rešenje za strana preduzeća koja žele ponuditi svoje usluge i proizvode EU tržištu. Zato ćemo vam predstaviti proces otvaranja filijale u Sloveniji, jednoj od zemalja EU sa kojom ćete lakše poslovati i sa preduzećima iz drugih zemalja EU. Sam proces otvaranja filijale u Sloveniji je mnogo jednostavan a nije vam ni potreban kapital. Filijala u EU omogućava vam obavljanje iste delatnosti koje su registrovane u matičnom preduzeću. Filijala  u Sloveniji vam takođe omogućava dobijanje dozvola za izvođenje usluga u Sloveniji kao i radnih i boravišnih dozvola.

Proces otvaranja filijale u Sloveniji

Filijala se otvara kod notara i ne treba vam osnivački kapital.

Za otvaranje filijale u Sloveniji  zahteva se sledeća dokumentacija:

  • odluka matične firme, koja sadržava podatke o nazivu ogranka, skraćenom nazivu, adresi i sedištu, aktivnostima i zastupnicima
  • izvadak iz registra matične firme, koji ne sme biti stariji od 3 mesece
  • finansijski izveštaj za proteklu godinu u skrećenom obliku
  • akt o osnivanju matične firme
  • overena izjava vlasnika prostora poslovne adrese filijale

Na osnovi tih dokumenata naši pravni savetnici spremiće potrebnu dokumentaciju za otvaranje filijale kod notara. Ti dokumenti su predlog za upis filijale u sudski registar, punomoć za otvaranje filijale bez dolaska, izjave zastupnika i odluka matične firme o otvaranju filijale u Sloveniji. Takođe je potrebno pre samog otvaranja dobiti slovenački poreski broj za matičnu firmu i strane zastupnike. Sam proces se vrši kod notara i traje do cca 14 dana od datuma prijema potpune dokumentacije. Nakon što je filijala registrovana, u banci ćete otvoriti poslovni račun firme, a naši knjigovođe će javiti Poreskoj upravi obavezne poreske podatke.

Filijala u EU nudi vam mogućnost dobijanja radne dozvole

Radna dozvola u Sloveniji omogući će vam nesmetano poslovanje i kretanje u EU, zato je filijala u EU odlična prilika za strana pravna lica i pojedince.

Filijala u EU ( Slovenija) pruža vam mogućnost dobijanja radne dozvole za zastupnika ako ispunjavate sledeće uslove:

  • Investirate u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • Ako imate najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • Ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Naši savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog prava savetovaće vam o uslovima zapošljavanja u Sloveniji.

Ako vas interesuje filijala u EU, radna dozvola i izvođenje poslova u EU, prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post