Da li mogu otvoriti firmu u Sloveniji i kojeg tipa ako sam strani državljanin?

Da li mogu otvoriti firmu u Sloveniji i kojeg tipa ako sam strani državljanin?

Da li mogu otvoriti firmu u Sloveniji i kojeg tipa ako sam strani državljanin?

Mnogi stranci – državljani država koje nisu članice EU – pitaju nas da li mogu otvoriti firmu u Sloveniji i ako da, koji oblik?

Državljani država koje nisu članice EU i nemaju najmanje 1 godinu boravka u Sloveniji mogu otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o. u Sloveniji. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eura, kojeg možete koristiti za poslovanje (troškovi, plaće, investicije). Sam postupak registracije d.o.o. traje do 7 dana. U prilogu vam šaljem informacije o samom procesu registracije d.o.o. u Sloveniji.

Mnogi stranci misle da otvaranjem firme tipa društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. i uplatom kapitala u iznosu 7.500 eura ili čak kupovinom postojeće firme avtomatski dobiju pravo na rad u Sloveniji i EU. To nije istina. Samim vlasništvom d.o.o. i imenovanjem za zastupnika nemate prava na rad.

Ako ste već zaposleni za puno radno vreme u svojoj zemlji i ne planirate aktivno raditi u vašo novoj firmi u Sloveniji, kćerki firmi ili podružnici, niti se zadržavati u Sloveniji duže od dopuštenog vremena koje vam dozvoljava vaša turistička ili poslovna viza, onda nema potrebe za zapošljavanje. Odluka je vaša.

Ako se želite zaposliti u svojoj budućoj firmi i s time ostvariti pravo na rad u Sloveniji i nesmetano se krećati po EU, morate nakon registracije d.o.o. podneti zahtev za dozvolu za boravak i rad ako ispunjavate slijedeće uslove:

U jednom d.o.o.-ju možete postizati jednu radnu dozvolu za stranog zastupnika, a sve ostale radne dozvole možete postizati sa kontrolom tržišta rada:

Strani zastupnik može zahtijev za radnu dozvolu ako ispunjava jednog između navedenih uslova:

  • investira u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • ako ima najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Postoji još jedna mogućnost koja ne zahteva investicije i dokaza o aktivnom poslovanju. Ako ste visoko kvalifikovan kadar (završen fakultet):

  • zapošljavanje stranaca sa visokoškolskim obrazovanjem (možete biti vlasnik, ali ne zastupnik)

Ako slovenački poslodavac želi zaposliti stranca sa visokoškolskim obrazovanjem nije mu potrebno dokazati da aktivno posluje i takođe mu nije potrebno obaviti investicije u vrednosti 50.000 eura. Poslodavac mora samo dobiti odgovor Zavoda za zapošljavanje RS, da u evidenci besposlenih osoba nema adekvatnih besposlenih osoba.

Mi vam možemo ponuditi kompletnu podršku u procesu otvaranja firme u Sloveniji i procesu zapošljavanja, izvođenja usluga i radova i ostalih vrsta prijava. Možemo vam ponuditi savetovanje o uslovima za obavljanje delatnosti, dobiti sve potrebne dokumente za otvaranje firme, na našoj točki VEM možete besplatno otvoriti firmu, koristiti poslovnu adresu firme i računovodstvene usluge, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i pomoći u procesu dobijanja svih potrebnih dozvola.

Pišite nam na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 40 530 718.

Podijelite ovaj post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *