Izvođenje radova i usluga u Sloveniji

Priprema dokumentacije u postupku izvođenja radova i usluga u Sloveniji

Izvođenje radova i usluga u SlovenijiSve više slovenskih poduzeća izabere poduzeća iz Hrvatske za izvođaće radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije zbog povoljnih cijena izvođaća  i kvalitetno izvršenih radova i usluga.

Poduzeća iz Hrvatske sklope poslovnu saradnju sa slovenskim poduzećima i na osnovi poslovnih ugovora i ispunjenih uslova za rad izvodi radove i usluge.

Bitno je da strano poduzeće, koje sklopi ugovor za izvođaće radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije prije samog početka rada na vrijeme ispuni sve potrebne uslove za izvođenje radova i usluga.

Prvi korak je dobijanje slovenskog poreznog broja stranog poduzeća. Poduzeće, koje se bavi sa graditeljskim uslugama tamo gdje se nekretnina nalazi, mora u slučaju pružanja takvih usluga ukljućiti se u PDV sustav i imenovati poreznog zastupnika. Ako se aktivnost u Sloveniji vrši duže od 1 godine mora strano poduzeće otvoriti podružnicu. Strano poduzeće koje će vršiti graditeljske usluge na teritoriju Slovenije mora prije početka rada dobiti PDV broj.

Drugi korak je dobijanje slovenskih poreznih brojeva za strane radnike zaposlene u poduzeću, koji će izvoditi radove.

Izvođenje radova i usluga u SlovenijiHrvatska poduzeća koja vrše radove na teritoriju Republike Slovenije moraju prije početka rada prijaviti rad Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije.

Data d. o. o. nudi stranim poduzećima savjetovanje i kompletnu podršku u procesu izvođenja radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije i pripremi dokumentacije, podršku u procesu otvaranja novog poduzeća i podružnice, porezno, računovodsko i pravno savjetovanje, za vas vrši prijave, savjetovanje u postupku dobivanja dozvola za boravak i ostalu podršku u poslovanju.

Za više informacija pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili Viber: 00 386 30 640 995.