Novosti

gradnja

Gradnja u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Gradnja i građevinska delatnost za strance u EU- koje su mogućnosti? Ako će gradnja u EU postati vaša delatnost, je odlična mogućnost za obavljanje delatnosti registracija firme u Sloveniji. Gradnja u Eu je za državljane zemalja koje nisu članice Eu moguća samo sa otvaranjem d.o.o. i važećom radnom dozvolom. Državljani članica EU mogu delatnost obavljati takođe sa s.p.( samostalni preduzetnik). [...]

Preduzetnik

Preduzetnik u Sloveniji- koje su uslovi za strance?

Preduzetnik u Sloveniji- koje su vaše mogućnosti ako ste stranac? Preduzetnik u Sloveniji, da li postati samostalni preduzetnik ili otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću? Ako ste državljan Europske unije možete postati samostalni preduzetnik. Takođe možete postati samostalni preduzetnik ako ste državljan države koja nije članica EU i imate u Sloveniji minimalno 1 godinu dana boravka, ličnu radnu dozvolu ili stalni [...]

Poljoprivreda

Poljoprivreda u Sloveniji sa firmom u Sloveniji

Poljoprivreda u Sloveniji ili uvoz poljoprivrednih proizvoda? Poljoprivreda u Sloveniji ostvari u proseku 2% bruto domaćeg proizvoda. Upravo zato je uvoz poljoprivrednih proizvoda u porastu. Na primer jedan između velikih izvoznika poljoprivrednih proizvoda u Sloveniju i druge zemlje članice je Srbija. Srbija od poljoprivrednih proizvoda najviše izvozi šumske plodove, smrznute maline i kukuruz. Poljoprivreda u EU sa firmom u Sloveniji- koji [...]

Otvaranje firme u EU

Otvaranje firme u EU zemlji- Sloveniji

Otvaranje firme u EU zemlji- Sloveniji- koji su uslovi za strance? Otvaranje firme u EU, konkretnije u Sloveniji je jednostavna proces. U Sloveniji je otvaranje firme na tački VEM besplatan postupak. Sudski registar donese odluku o registraciji firme najkasnije u 7 dana. Ako ste stranac, možete u Sloveniji otvoriti pravno lice, to je društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje d.o.o. [...]

otvaranje firme u Austriji

Otvaranje firme u Austriji za strane državljane

Otvaranje firme u Austriji i drugi načini poslovanja sa Austrijom Otvaranje firme u Austriji, zemlji poslovnih prilika i odlične zarade, je uvek zanimljiva ideja za strance. Austrija je jedna od najbogatijih zemalja na svetu koja ima razvijenu ekonomiju i visok životni standard. Veoma razvijena industrija je glavna grana ekonomije, a na drugom mestu nalazi se međunarodni turizam. Ali koje su [...]

Prodaja

Prodaja proizvoda u EU sa otvorenom firmom u Sloveniji

Prodaja proizvoda u EU- koji oblik firme otvoriti u Sloveniji? Prodaja proizvoda i import, export proizvoda je danas jednostavno i najlakše obavljati sa firmom u EU. Otvaranje firme u Sloveniji je zato odlična prilika za vas ako ste stranac. Možete otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji. Ako već imate godinu dana boravka u Sloveniji možete postati samostalni preduzetnik. A [...]

Špedicija

Špedicija i transport sa firmom u Sloveniji

Špedicija i transport sa vozilima preko 3,5 tone- koji su uslovi za obavljenje delatnosti u Sloveniji? Ako će špedicija biti vaša delatnost, morate ispuniti uslove u skladu sa Zakonom o izvođenju carinskih propisa EU zajednice ( ZICPES ). Zakon određuje sedište firme, stručno obrazovanje i dozvolu Generalnog carinskog ureda RS. Ako špedicija neće biti jedina aktivnost s kojom se planirate [...]

Trgovina

Trgovina i usluge u EU sa firmom u Sloveniji

Trgovina i usluge u EU- koje su vaše mogućnosti sa firmom u Sloveniji? Ako je trgovina vaša delatnost i planirate vršiti import i export u zemlje članice EU imate odličnu priliku sa firmom u Sloveniji. Prednost Slovenije je sama lokacija u EU, sličan jezik i kultura. U Sloveniji je niska stopa poreza na dobit napram zapadnim zemljama članicama EU. Porez [...]

gradjevinarstvo

Gradjevinarstvo u EU sa firmom u Sloveniji

Gradjevinarstvo i porast gradjevinskih radova u EU Gradjevinarstvo je u zapadnim zemljama članicama EU u porastu i često zastupana grana. Zato je u porasti otvaranje firme za gradjevinarstvo. Sa firmom za gradjevinarstvo u Sloveniji možete poslovati po celoj Evropi. Strani poslodavci teško pronalaze kvalitetne radnike za rad u gradjevinarstvu. Zbog lakših uslova za dobijanje radne dozvole kao i niskih poreza [...]

Prevozi

Prevozi robe u EU sa firmom u Sloveniji

Prevozi robe - koji su uslovi za otvaranje transportne firme u Sloveniji? Prevozi robe u EU su sigurno jednostavniji sa firmom u EU. Zato je odlična prilika za strance otvaranje firme u Sloveniji. Državljan države nečlanice EU može u Sloveniji otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur. Novac možete koristiti [...]