Novosti

Registracija firme u Sloveniji

Registracija firme u Sloveniji i biznis u EU

Registracija firme u Sloveniji- koje su prednosti za strance? Registracija firme u Sloveniji je za strance aktualna zbog lakšeg poslovanja sa EU i procesa zapošljavanja. Jedinstveno evro monetarno okruženje olakšava različite transakcije i donosi nesmetan protok robe i ljudi. Porez na dobit je još uvek niži napram porezu na dobit u zapadnim zemljama EU a i sami doprinosi za socialno, [...]

Kombi prevoz po Italiji sa firmom u Sloveniji

Kombi prevoz po Italiji sa firmom u Sloveniji

Kombi prevoz po Italiji - zašto sa firmom u Sloveniji? Možda već vršite kombi prevoz po Italiji sa svojom firmom, koja nije u zemlji članici EU? Imate poteškoće sa poslovanjem u Italiji? Ili razmišljate da bi vršili kombi prevoz po Italiji radije nego sa kamionima za koje se zahteva licenca za transport?  U tom slučaju je kombi prevoz po Italiji [...]

Otvaranje firme u Sloveniji za transport

Otvaranje firme u Sloveniji za transport

Otvaranje firme u Sloveniji za transport zbog CEMT dozvola Otvaranje firme u Sloveniji za transport je sigurno odlična ideja za strance. Posebno za državljane država, koje nisu članice EU. A pre svega i za strane firme iz zemalja, koje nisu članice EU. Razlog za interesovanje su najviše poteškoće sa dobijanjem CEMT dozvola. Zato sve više stranih firmi i pojedinaca odluči [...]

Otvaranje firme u Njemačkoj za strance

Otvaranje firme u Njemačkoj za strance

Otvaranje firme u Njemačkoj - da li je jednostavno? Samo otvaranje firme u Njemačkoj je jednostavan proces za strance. Pojavi se problem ako želite kao stranac raditi sa tom firmom. Na žalost teško ćete dobiti radnu dozvolu.Sam proces je komplikovan i dugotrajan, a vas po mogućnosti čekaju več projekti tamo. Zato se stranci mnogo puta odluče otvoriti firmu u Sloveniji. Zašto [...]

kako otvoriti doo u Sloveniji i započeti biznis

Kako otvoriti doo u Sloveniji i započeti biznis?

Kako otvoriti doo ako ste stranac? Odgovor na pitanje kako otvoriti doo u Sloveniji je isti za sve strance. To, da li ste državljan države članice EU ili državljan države koja nije članica EU, uopšte ne igra uloge. U svakom slučaju vam treba slovenački poreski broj i potvrda o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Uz sam postupak registracije neophodna vam je izjava vlasnika prostora gde [...]

Turistička agencija u Sloveniji- dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji – dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji - koji oblik firme otvoriti? Ako ste stranac i odlučili ste da je turistička agencija u Sloveniji dobra biznis ideja, morate otvoriti pravni oblik. To je obično u Sloveniji društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću zahteva se osnivački kapital u iznosu 7.500 evra.  Turistička agencija u Sloveniji može biti i u obliku [...]

Otvaranje predstavništva u Sloveniji i poslovanje u EU

Otvaranje predstavništva u Sloveniji i poslovanje u EU

Otvaranje predstavništva u Sloveniji Otvaranje predstavništva u Sloveniji ima smisla ako širite delatnost matične firme. Ako imate proizvodnju u svojoj zemlji i želite prodavati vlastite proizvode u EU je otvaranje filijale (predstavništva) dobra odluka. Predstavništvo nije pravni oblik. Iako nije pravni oblik u Sloveniji, posluje na isti način kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje predstavništva ne treba vam početni kapital kao za [...]

Kako osnovati firmu i započeti biznis?

Kako osnovati firmu i započeti biznis

Kako osnovati firmu tipa doo u Sloveniji? Odgovor na pitanje kako osnovati firmu tipa doo je isti za EU državljane i za državljane država, koje nisu članice EU. Za osnivanje firme tipa doo treba vam minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra.  Kapital možete trošiti za poslovanje firme, troškove, plaće, investicije i slično. Kapital možete koristiti posle promene privremenog računa u poslovni. [...]

Otvaranje doo bez zaposlenih- da li je moguće?

Otvaranje doo bez zaposlenih – da li je moguće?

Otvaranje doo bez zaposlenih i da li firma u Sloveniji mora zapošljavati radnike? Otvaranje doo bez zaposlenih je moguće u Sloveniji. U skladu sa slovenačkim zakonima firma u Sloveniji ima pravo poslovati bez zaposlenih. Ako ste jedini vlasnik i direktor i niste nigdje zaposleni, smatra se da se morate prijaviti u osiguranje, to je zaposliti u vlastitoj firmi. Otvaranje doo bez [...]

Firma doo u Sloveniji za biznis u EU

Firma doo u Sloveniji za biznis u EU

Firma doo u Sloveniji - koji su uslovi za otvaranje firme doo za strance? Ako ste stranac - državljan države koja nije članica EU - je firma doo jedini oblik firme koju uopšte možete otvoriti u Sloveniji. Mnogi razmišljate o mogućnosti da bi postali samostalni preduzetnik. Samostalni preduzetnik možete postati samo ako već imate 1 godinu boravka u Sloveniji, inače [...]