Novosti

PDV broj u Sloveniji- kako do njega?

PDV broj u Sloveniji- kako do njega?

Kako dobiti PDV broj u Sloveniji? Uslov da se dobije PDV broj u Sloveniji je da preduzetnik pređe 50.000 eur oporezivanog prometa u poslednjih 12 mjeseci (nije vezano na kalendarsku godinu). Preporučuje se da se preduzetnik uključi u sustav za PDV broj u Sloveniji pre nego što pređe granicu 50.000 eur oporezivanog prometa. Ako preduzetnik pređe ovu granicu i još nije [...]

Firma u Sloveniji- koje mogućnosti vam nudi?

Firma u Sloveniji-koje mogućnosti vam nudi?

Zašto je firma u Sloveniji za strance tako zanimljivo? Firma u Sloveniji za strance je pre svega zanimljivo zbog mogućnosti rada i poslovanja u zemljama članicama EU. Firma u Sloveniji- koji su uslovi za otvaranje firme za strance? Ako ste stranac- državljan države koja nije članica EU i želite da vam firma u Sloveniji nudi mogućnosti poslovanja i rada, morate otvoriti firmu [...]

Proširite svoj posao sa firmom u EU uz našu podršku

Proširite svoj posao sa firmom u EU uz našu podršku

Posao sa firmom u EU - na koji način proširiti postojeće poslovanje u Sloveniju i druge zemlje članice EU? Ako imate potencialne kliente i mogućnost proširiti svoj posao sa firmom u EU je jedna od odličnih prilika za širenje poslovanja otvaranje firme u Sloveniji sa kojom možete obavljati posao sa firmom u EU, to je u Sloveniji. Pravna lica koja [...]

Licenca za transport

Licenca za transport u Sloveniji- uslovi i vremenski period

Licenca za transport - kako do nje sa otvaranjem firme u Sloveniji? Ako se bavite sa prevozom robe sa vozilima težim preko 3,5 tone i imate poteškoće sa dobijanjem CEMT dozvole u vašoj zemlji je najbolje rešenja licenca za transport na osnovi otvaranja transportne firme u Sloveniji. Do licence možete doći u samo 15 dana od datuma prijema potpune dokumentacije [...]

otvaranje firme u Sloveniji

Otvaranje firme u Sloveniji – da li to za strance znači da mogu odmah raditi u EU?

Da li otvaranje firme u Sloveniji za strance znači automatsko dobijanje dozvole za boravak i rad u Sloveniji i EU? Mnogi stranci misle da otvaranje firme u Sloveniji i uplata kapitala u iznosu 7.500 eura ili čak kupovina postojeće firme donosi avtomatski pravo na rad i boravak u Sloveniji i EU. To nije istina. Samo otvaranje firme u Sloveniji u [...]

otvaranje firme u Sloveniji za strance

Otvaranje firme u Sloveniji za strance

Zašto je otvaranje firme u Sloveniji za strance tako zanimljivo? Otvaranje firme u Sloveniji za strance je pre svega zanimljivo zbog mogućnosti rada i poslovanja u zemljama članicama EU. Uslovi za otvaranje firme u Sloveniji za strance Da li znate koji su uslovi za otvaranje firme u Sloveniji za strance i koji oblik firme uopšte možete otvoriti? Ako ste stranac - državljan [...]

Građevinski radovi u Njemačkoj sa firmom u Sloveniji

Građevinski radovi u Njemačkoj sa firmom u Sloveniji

Građevinski radovi u Njemačkoj sa firmom u Sloveniji - da li je moguće i na koji način vršiti građevinske radove u Njemačkoj sa firmom u Sloveniji i svojim zaposlenima? Građevinski radovi u Njemačkoj sa firmom u Sloveniji i sa vašim radnicima mogući su samo ako otvorite firmu u Sloveniji, zaposlite svoje radnike u slovenačku firmu i posle 30 dana [...]

Osnivanje firme u Sloveniji - Agencija za selidbe po Evropi

Osnivanje firme u Sloveniji – Agencija za selidbe po Evropi

Zainteresovani ste za osnivanje firme u Sloveniji, konkretnije za osnivanje agencije za selidbe po Sloveniji i po Evropi? Za obavljanje delatnosti agencija za selidbe ne postoje uslovi. Šifra koju morate registrovati za obavljanje usluga selidbe je u slovenačkoj standardnoj klasifikaciji 49.420 (Slo: Selitvena dejavnost). Osnivanje firme u Sloveniji - agencije za selidbe - kakav je postupak? Državljani država koje nisu članice EU [...]

Osnivanje firme u Sloveniji

Osnivanje firme u Sloveniji

Zainteresovani ste za osnivanje firme u Sloveniji ali ne znate koji oblik firme možete otvoriti? Pre nego što se strani preduzetnik odluči za osnivanje firme u Sloveniji mora da odluči koji oblik firme želi uspostaviti. Da li će to biti društvo sa ograničenom odgovornošću gde su budući vlasnici i suvlasnici fizička lica ili će to biti kćerka firma ili filijala? Građani EU [...]

Radovi i usluge u Sloveniji- koji su uslovi za strance

Radovi i usluge u Sloveniji- koji su uslovi za strance

Radovi i usluge u Sloveniji- koji su uslovi za strance? Ako vas interesuju radovi i usluge u Sloveniji a firma ste iz zemlje koja nije članica EU, morate zatražiti dozvolu za prekogranično izvođenje radova i usluga. Radovi i usluge u Sloveniji do 3 mesece u kalendarskoj godini Strana preduzeća mogu s svojim zaposlenima (ako su zaposleni najmanje 9 mjeseci) izvoditi radove i usluge na [...]