Ulazak u PDV sistem – kome se isplati?

Ulazak u PDV sistem - kome se isplati?

Ulazak u PDV sistem, da ili ne? Za neke preduzetnike/preduzeća ulazak je obavezan. Kada se ulazak u PDV sistem isplati, a kada ne? Niste sigurni?

Želite otvoriti firmu u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Da li poznajete postupak otvaranja firme u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ulazak u sistem PDV-a – obavezan je kada?

Poreski obveznik mora podneti zahtev za identifikacioni broj PDV-a ako prelazi ili će verovatno preći 50.000 EUR oporezivog prometa u poslednjoj godini (12 meseci). To znači da će prodati robu ili usluge u vrednosti od najmanje 50 000 evra. Prijava se podnosi elektronskim putem preko portala eDavki.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije tokom nog meseca kada će doći do prekoračenja navedene vrednosti.

Zahtev za izdavanje identifikacionog broja za PDV mora podneti i poreski obveznik koji pruža usluge za koje, u skladu sa članom 196. Direktive Veća 2006/112 /ES, moraju platiti PDV samo primalac usluge i poreski obveznik, za koje se u Republici Sloveniji obave usluge za koje je dužan platiti PDV.

Dobijanje identifikacionog broja za PDV za mesec u kome će ukupni iznos u tekućoj godini verovatno biti veći od 10.000 EUR je obavezno za:

  • poreskog obveznika, koji obavlja samo dobavljanje robe ili usluge za koje nema pravo na odbitak PDV-a;
  • pravno lice, koje nije poreski obveznik, koje obavlja dobavljanje robe unutar Evropske Unije.

Pravno ili fizičko lice može se identifikovati za potrebe PDV-a već sa prvim spolja vidljivim aktivnostima usmerenim na obavljanje delatnosti (npr. pripremni radovi, prva nabavka robe, kupovina opreme itd.). Kao dokaz da namerava da nastavi delatnost, poreskom organu podnosi:

  • ugovore ili predugovore;
  • poslovni plan;
  • dokumentaciju o nabavkama za namere obavljanja delatnosti.

Poreskog obveznika se identifikuje na osnovu zahteva za izdavanje identifikacionog broja PDV-a za potrebe PDV-a.

Izvor: FURS, 29.11.2019

Dobrovoljni ulazak u sistem PDV-a

Poreski obveznik može izabrati da se identifikuje za potrebe PDV-a (dobrovoljni ulazak u sistem PDV-a), mada vrednost njegovog oporezivog prometa verovatno neće preći 50.000 EUR. U ovom slučaju, ne može istupiti iz sistema PDV-a najmanje 60 meseci (5 godina).

Kome se isplati dobrovoljni ulazak u sistem PDV-a?

Dobrovoljni ulazak u sistem PDV-a isplati vam se kada:

  • obavljate puno poslova sa drugim obveznicima PDV-a
  • u slučaju velikih ulaganja (tj. kada početni troškovi premašuju zaradu).

Koje su sankcije za kršenje zakona?

Ako je ulazak u sistem PDV-a obavezan, a poreski obveznik to ne učini, kazna je od 2.000 do 125.000 eura. Kažnjavana su pravna lica, samostalni preduzetnici ili pojedinci, koji se nezavisno bave delatnostima ako:

  • ne ispune obaveze kod poreskog organa u vezi sa registracijom, izmenom ili prestankom delatnosti kao poreskog obveznika;
  • ne podnesu nadležnoj poreskoj upravi zahtev za izdavanje identifikacionog broja za PDV;
  • ne podnesu zahtev nadležnom poreskom organu u propisanom roku ili na propisani način.

U gore navedenim slučajevima, novčanom kaznom u iznosu od 200 do 4.100 evra kažnjava se i odgovorno lice poreskog obveznika.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *