Skraćenice za vrste preduzeća u Sloveniji – šta znače?

Skraćenice za vrste preduzeća u Sloveniji - šta znače?

Skraćenice za različite vrste preduzeća: u Sloveniji postoje različite vrste kompanija. U skladu sa zakonodavstvom, svako preduzeće u Sloveniji mora pored naziva kompanije izabrati i skraćenicu tipa kompanije. Te skraćenice su na slovenačkom jeziku, jer vrsta kompanije mora biti na slovenačkom jeziku. Da li znate šta ove skraćenice znače i koju vrstu kompanije predstavljaju?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni seminar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Skraćenice: d.o.o.

Najčešća vrsta preduzeća u Sloveniji je društvo sa ograničenom odgovornošću. U Sloveniji je ovaj tip kompanije “društvo sa ograničenom odgovornošću”. Njegova skraćenica iznosi d.o.o. Ovde je minimalni osnovni kapital 7500 €. Preduzeće snosi odgovornost za poslovno ponašanje u visini osnovnog kapitala, a ne lične imovine akcionara. U preduzeću d.o.o. može biti nekoliko akcionara, kako fizičkih, tako i pravnih lica. To je takođe najlakši oblik kompanije za registraciju.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Skraćenice: d.n.o.

Društvo sa neograničenom odgovornošću je d.n.o.. To je jedan od najmanje poznatih i prepoznatljivih tipova preduzeća. To je lično preduzeće dva ili više subjekata, koji svojom ličnom imovinom  snose odgovornost za poslovno ponašanje. Međutim, firma je pravno lice. Takođe, može imati manji broj akcionara nego d.o.o., koji mogu biti domaća ili strana fizička ili pravna lica. Ne postoji propisani iznos minimalnog osnovnog kapitala, jer akcionari snose ličnu odgovornost. Zbog ovih razloga je rizičnija vrsta kompanije, posebno zato što akcionari moraju da sarađuju dobro i mora da postoji visok nivo poverenja.

Skraćenice: d.d.

U Sloveniji postoji i tip kompanije akcionarsko društvo. Slovenska reč za njega je »delniška družba«, a skraćenica d.d. To je jedna od najstarijih vrsta preduzeća, još iz 15. veka. Ovde se akcionarski kapital sastoji od akcija (akcija). Zastupa ga pravno lice koje je ujedno i nosilac prava i obaveza u pravnom prometu. ZA akcionarsko društvo ne snosi odgovornost lična imovina akcionara, ali društvo ostaje odgovorno do iznosa imovine kompanije. Vlasnici akcija nisu vlasnici preduzeća, već samo ispunjavaju svoja članska i imovinska prava. Ova vrsta kompanije može učestvovati na berzi.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Ograničeno partnerstvo – k.d.

Društvo sa ograničenim partnerstvom naziva se “komanditna družba” na slovenačkom jeziku. Skraćenica je k.d. Slično je društvu sa neograničenom odgovornošću, jer mora imati 2 ili više partnera. Barem jedan akcionar mora biti odgovoran za poslovanje svojom ličnom imovinom (generalni partner – »komplementar«), dok bar jedan od partnera ne snosi nikakvu odgovornost prema kompaniji (ograničeni partner – »komanditist«). Ovo lice snosi odgovornost samo svojim udelom u kompaniji. Takođe nije propisan iznos kapitala za osnivanje ove vrste preduzeća. Ovo je takođe rizičniji tip kompanije od d.o.o..

Skraćenice: s.p.

Samostalno preduzeće se na slovenačkom jeziku naziva „samostojni podjetnik“, otuda je skraćenica s.p. Ovo nije pravno lice, već pojedinac koji obavlja poslovnu aktivnost. Ovde se kompanija povezuje sa fizičkom osobom koja je nosilac aktivnosti. Ne postoji osnovni kapital za registraciju jer je osoba odgovorna za poslovno ponašanje sa svom ličnom imovinom. Ne može imati više akcionara, jer se povezuje samo sa fizičkom osobom koja je vlasnik. Građani EU i ljudi koji žive u Sloveniji najmanje jednu godinu mogu se registrovati kao samostalni preduzetnici.

Ovo su glavne skraćenice za vrste preduzeća u Sloveniji.

Želite da otvorite firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *