Prevoznici imaju pravo na finansijsku pomoć u Sloveniji!

Prevoznici imaju pravo na finansijsku pomoć u Sloveniji!

Prevoznici će imati pravo na finansijsku pomoć zbog posledica epidemije u Sloveniji. Među merama koje je Slovenija preduzela zbog epidemije koronavirusa za prevazilaženje problema u transportu je i mogućnost kredita za finansiranje tekućeg poslovanja kompanija. Vlada je tako udovoljila zahtevima prevoznika i obezbedila zajmove za obrtna sredstva za sektor transporta i logistike trećim zakonom u borbi protiv posledica epidemije koronavirusa.

Otvaranje transportne firme u Sloveniji odlična je prilika za nesmetani prevoz robe unutar EU. Da li planirate otvoriti svoju firmu za transport u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni seminar za otvaranje transportne firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Da li poznajate postupak registracije preduzeća u Sloveniji?

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Planirate otvoriti firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Prevoznici, SID BANKA otvara poseban kreditni fond

Za transport, Slovenija u saradnji sa SID BANKOM osniva kreditni fond u iznosu od 35 miliona EUR. Koristiće se za ublažavanje finansijskih posledica virusa COVID-19.

Kompanije iz transportnog sektora dobiće kredite sa državnom garancijom (mala i srednja preduzeća do 80%, velika preduzeća do 70%) odmah nakon implementacije Zakona o pružanju dodatne likvidnosti privredi od strane poslovnih banaka i SID banke već samim sklapanjem ugovora,pri čemu će morati da ispunjavaju sve uslove, koje određuju zakon i uredba.

Prevoznici, koja su ograničenja?

Prevozniku kome je banka odobrila dobijanje kredita prema ovom zakonu, za period od podnošenja zahteva za kredit do prestanka prava banke na ostvarivanje prava na garanciju, važi zabrana isplaćivanja dobiti, zabrana isplaćivanja bonusa za poslovnu uspešnost članovima uprave, kupovina sopstvenih deonica i isplaćivanja ostalih finansijskih obaveza nadređenim, odnosno povezanim društvima ili vlasnicima.

Prevoznici, povoljni krediti za finansiranje tekućeg poslovanja

Kredit će korisnici – kompanije iz sektora „transporta i logistike“, koristiti za finansiranje troškova rada, materijala, usluga, sitnog inventara, robe i (ne) materijalnih sredstava nastalih u periodu od 1.2. 2020 nadalje. Korisnici su stoga privredna društva, samostalni preduzetnici, zadruge i javni zavodi.

Uslovi u vezi kreditnih ugovora i korisnicima kredita

Republika Slovenija preuzima obavezu garancije u slučaju kreditnih ugovora, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • sklopljeni posle 12. marta 2020. i najkasnije do 31. decembra 2020;
  • ročnost kredita ne prelazi 5 godina;
  • kredit je namenjen isključivo za finansiranje osnovne delatnosti korisnika kredita;
  • kredit nije namenjen finansiranju povezanih društava ili društava sa sedištem u inostranstvu.

Maksimalni dozvoljeni ukupni iznos glavnice kredita pojedinog korisnika kredita, za čije ispunjenje je odgovorna Republika Slovenija u skladu s ovim zakonom, iznosi do 10% prihoda od prodaje u 2019. godini i ne sme prelaziti visinu iznosa troškova rada za 2019. godinu.

Kada će krediti za prevoznike biti dostupni?

Očekuje se da će prijava zahteva biti moguća od kraja juna nadalje. Pre toga je naime neophodno da se sprovedu sve procedure za prijavu šeme državne pomoći u skladu sa Privremenim okvirom Evropske Komisije i ostalo, kako bi se osnovao fond i započelo sprovođenje zakona.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *