PDV identifikacija u Sloveniji – kada je obavezna i kakav je postupak?

PDV identifikacija u Sloveniji - kada je obavezna i kakav je postupak?

PDV identifikacija preduzeća u Sloveniji je neophodna u određenim slučajevima – kako za preduzeća, tako i za pojedince. Kada je obavezna? U kojim slučajevima vam se PDV identifikacija isplati?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 40 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

PDV identifikacija za fizičko lice

Fizičko lice može biti obveznik za PDV, jer zakon predviđa da to može biti svako ko obavlja bilo koju delatnost. PDV identifikacija može se izvršiti i za fizička lica koja samostalno obavljaju delatnost kao što je npr. davanje nekretnina u najam.

Ko se mora registrovati za PDV?

Poreski obveznik mora da podnese prijavu za izdavanje PDV broja (PDV identifikacija) ako je verovatno da će u zadnjih 12 meseci premašiti 50.000 EUR oporezivog prometa.

Identifikacija za PDV nije obavezna ako ne ispunjavate ovaj kriterijum, a ulazak u sistem PDV-a takođe je moguć dobrovoljno. Međutim, u ovom slučaju poreski obveznik mora da koristi ovu opciju najmanje 60 meseci nakon ulaska u sistem PDV-a.

U kojim slučajevima je PDV identifikacija takođe obavezna?

Identifikacija je takođe obavezna i u slučaju nabavke robe unutar EU već u mesecu u kojem je verovatno da će ukupan iznos nabavki u tekućoj godini premašiti 10.000 EUR. Isto ograničenje važi i za poreske obveznike koji vrše samo snabdevanje dobara ili usluga za koje nemaju pravo na odbitak PDV-a.

Osim toga, obavezna je i za poreske obveznike koji pružaju usluge za koje, u skladu sa članom 196 Direktive Saveta 2006/112 / ES, samo primalac usluge i poreski obvezniki, za koga se usluge obavljaju na teritoriji Republike Slovenije, moraju da plate PDV.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Česta pitanja

„Registrovao sam kompaniju na VEM tački. Da li je za mene automatski izvršena PDV identifikacija ?“

Prilikom registracije preduzeća (s.p. ili d.o.o.) još uvek niste obveznik PDV-a. Da biste postali obveznik PDV-a, morate podneti posebnu prijavu za ulazak u sistem PDV-a. Takođe morate dostaviti relevantne dokaze iz kojih jasno proizilazi zašto biste morali da uđete u sistem PDV-a.

„Upozoren sam da moj s.p. mora biti „atipični“ obveznik. Da li je to isto? “

Ukratko, odgovor je ne. Atipični obveznik mora postati poreski obveznik koji će izdavati račune pravnim licima iz drugih država članica EU. Ulazak u sistem kao „atipičan“ obveznik može to učiniti putem portala e-Davki i priložiti ugovor sa stranim kupcem. Postupak se sprovodi mnogo brže nego za uobičajeni identifikacioni broj za PDV.

Pritom takav poreski obveznik mora biti oprezan prilikom izdavanja računa, jer neće odbijati PDV, ali iz klauzule na izdatoj fakturi biće vidljivo da je prijavljen kao atipični obveznik PDV-a.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Sankcije i ne-identifikacija za PDV

Ako poreski obveznik ne podnese zahtev za izdavanje PDV identifikacionog broja ili ne podnese zahtev u propisanom roku ili na propisani način, može biti prekršajno kažnjen. Propisane novčane kazne su:

  • novčanom kaznom od 4.000 do 75.000 evra kažnjava se pravno lice, a ako se pravno lice prema zakonu kojim se uređuju privredna društva smatra srednjim ili velikim privrednim društvom, kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 125.000 evra;
  • novčanom kaznom od 3.000 do 50.000 evra kažnjava se samostalni preduzetnik pojedinac (s.p.) ili pojedinac koji samostalno obavlja delatnost;
  • novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 evra odgovorno lice pravnog lica, a ako se pravno lice prema zakonu kojim se uređuju privredna društva smatra srednjim ili velikim privrednim društvom, odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 1.200 do 10.000 evra;
  • novčanom kaznom u iznosu od 800 do 10.000 EUR kažnjava se odgovorno lice samostalnog preduzetnika pojedinca  ili odgovorno lice pojedinca koji samostalno obavlja delatnost;
  • novčanom kaznom od 400 do 5.000 pojedinac koji učini navedeni prekršaj.

Zanima vas koje su delatnosti popularne u Sloveniji? Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

Kakav je postupak za dobijanje PDV broja?

Identifikacija obveznika vrši se tako što poreski obveznik podnosi zahtev za izdavanje PDV identifikacionog broja putem portala e-Davki. Pritom mora uključiti informacije propisane obrascem DDV-P2. Poreski obveznik uz prijavu obično prilaže i ugovore ili predugovore, poslovni plan, dokumentaciju o nabavkama za potrebe obavljanja delatnosti itd. Poreski obveznik može obrazac sa propisanim dokumentima podneti i putem VEM sistema.

Brojne posebnosti

U slučaju obračunavanje PDV-a, postoje mnoge posebnosti. Neke od njih se primenjuju za poslovanje sa preduzećima iz država članica EU, druge za preduzeća izvan EU. Određena roba ili usluge takođe imaju posebnu stopu PDV-a kada se prodaju, kao i određena vrsta poreskog obveznika – npr. poljoprivrednici, osiguravajuće kompanije ili turističke agencije.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *