Oporezivanje doo – informacije pre registracije kompanije!

Oporezivanje doo - informacije pre registracije kompanije!

Oporezivanje doo – koje su razlike?

Kompanije obično plaćaju porez na dobit. Međutim, neke vrste plaćaju različite stope. Ovaj članak istražuje osnovne informacije o porezu za društvo sa ograničenom odgovornošću (doo). U svakom slučaju, doo je najpoznatija vrsta kompanija u Sloveniji! U suštini, stopa poreza na dobit kompanija (ZDDPO-2) na dobit za doo iznosi 19%. Slično kao kod samostalnih preduzetnika (s.p.), oporezivanje doo zasniva se na normiranim troškovima. S obzirom na to, postoje uslovi koji omogućavaju ovakvo oporezivanje. Na primer, ako doo ima ukupan promet od 300.000 evra u dva uzastopna poreska perioda, prelazi na klasično oporezivanje dobiti u trećoj godini, uzimajući u obzir stvarne troškove. Bez obzira koji način oporezivanja društvo odabere, Zakon o privrednim društvima i Slovenački računovodstveni standardi obavezuju sve kompanije da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Da li vam ovo pomaže? Da li planirate da otvorite doo u Sloveniji? Da li ste vlasnik doo i želite da emigrirate svoj biznis u Sloveniju? Ne oklevajte! Slovenija je veoma povoljna zemlja za biznis! I pogodite šta? DATA je tu da vam pomogne kroz ceo proces registracije kompanije! Samo nas pozovite na ++386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) i rado ćemo vam pomoći!

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Oporezivanje doo – stvarni troškovi

Da dodamo, kompanije koje imaju visok nivo troškova i izdataka u svom poslovanju, ili imaju visok nivo investicija ili aktivnosti istraživanja i razvoja, generalno odlučuju da oporezuju doo na osnovu dobiti (ili potencijalnog gubitka). U ovom slučaju, osim smanjenja poreske osnovice za troškove i izdatke, imaju i mogućnost da zahtevaju poreske olakšice koje takođe utiču na porez. Kao rezultat toga, kada registrujete kompaniju, vi određujete poreski tretman na osnovu vaših pretpostavki i preferencija. Pre prve poreske prijave (u martu za prethodnu godinu) možete promeniti poreski tretman (od normiranog na na normalnog i obrnuto).

Primer: oporezivanje doo (jedan osiguranik sa minimalnom platom) po stvarnim troškovima

GODIŠNJI OBRAČUNu EUR
prihod/prodaja72.000,00
troškovi i ostali izdaci25.862,59
bankarski troškovi500,00
plate*18.074,59
knjigovodstvo2.288,00
ostali operativni troškovi5.000,00
 dobit iz poslovanja46.137,41
poreska osnovica46.137,41
porez 19%8.766,11

* minimalna bruto plata i naknade od 150 €, plus godišnji minimalni dodatak

Raspodela dobiti vlasniku (poreski rezident u Sloveniji)
„normalno oporezivanje“
neto dobit (posle oporezivanja)37.371,30
Porez na dividendu (25%)9.342,83
neto prenos vlasniku (€)28.028,48

 

Ukratko, poreska stopa za oporezivanje doo iznosi 19%, bez obzira na način oporezivanja koji odaberete. Štaviše, kada plaćate dividendu, Zakon o porezu na dohodak (Zdoh-2) utvrđuje porez i zadržava se po stopi od 25% ili prema skali poreza na dohodak – ako pojedinac tako odluči (cedularno ili sintetički).

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718  (Viber/WhatsApp)

Oporezivanje doo – normirani izdaci

Ako se kvalifikuju, kompanije mogu izabrati i obračunati porez na doo uzimajući u obzir normirane troškove od 80% prihoda. Uopšteno govoreći, bez obzira na metod oporezivanja koji odaberete, morate voditi račune u skladu sa pravilima. U suštini, oporezivanje doo zavisi od toga da li doo ima najmanje jednog stalno zaposlenog radnika u periodu od najmanje 5 meseci u poreskom periodu. U suštini, tada je maksimalni iznos odbitnih troškova 80.000 evra. U drugom slučaju, to je samo 40.000 evra. Međutim, prosek prihoda tokom dve uzastopne godine ne sme da prelazi 150.000 evra. Uz to, sada ćemo osvetliti neke primere u tabelama.

Primer: oporezivanje doo (bez zaposlenih) po normiranim izdacima

GODIŠNJI OBRAČUNu EUR
prihod/prodaja72.000,00
troškovi i ostali izdaci7.788,00
bankarski troškovi500,00
knjigovodstvo2.288,00
ostali operativni troškovi5.000,00
dobit iz poslovanja64.212,00
normirani troškovi (max)40.000,00
poreska osnovica32.000,00
porez 19% 6.080,00

 

Raspodela dobiti vlasniku (poreski rezident R Slovenije)
“normirano doo”
neto dobit (posle oporezivanja)58.132,00
Porez na dividendu (25%)14.533,00
neto prenos na vlasnika43.599,00

 

Primer: oporezivanje doo (jedan osiguranik sa minimalnom platom) po normiranim izdacima

GODIŠNJI OBRAČUNu EUR
prihod/prodaja72.000,00
troškovi i ostali izdaci25.862,59
bankarski troškovi500,00
plate*18.074,59
knjigovodstvo2.288,00
ostali operativni troškovi5.000,00
dobit iz poslovanja46.137,41
normirani troškovi (80%)57.600,00
poreska osnovica14.400,00
porez 19%2.736,00

* minimalna bruto plata i naknade od 150 € plus godišnji minimalni regres

Raspodela dobiti vlasniku (poreski rezident R Slovenije)

“deductible Ltd”
neto dobit (posle oporezivanja)43.401,41
Porez na dividendu (25%)10.850,35
neto prenos na vlasnika32.551,06

 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Izaberite DATA!

DATA pomaže novim i etabliranim preduzetnicima da razvijaju svoje poslovanje u Sloveniji više od 30 godina. Takođe, pružamo kvalitetne poslovne, knjigovodstvene i pravne usluge! Uprkos tome, svesni smo da posedovanje sopstvenog biznisa nije lako, zato se trudimo da vam olakšamo posao što je više moguće! Započnite svoju novu godinu ambiciozno! Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak sa našim stručnjacima! Dakle, ako želite da pratite naš rad i da budete u toku sa najnovijim promenama u vezi sa registracijom kompanije u Sloveniji, pratite naš Facebook profil!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *