Mogućnosti poslodavaca kada nema posla

Mogućnosti poslodavaca kada nema posla

Mogućnosti poslodavaca u situaciji u kojoj ne mogu obezbediti posao svim radnicima su raznolike. Možda se i vi u svom preduzeću susrećete u poslednjih nekoliko dana sa ovim problemom, sada kada je Slovenija proglasila epidemiju virusa korone. Pročitajte više.

DATA pravna služba vam savetuje, koje su sve mogućnosti poslodavaca u ovom trenutku!

Da li planirate da registrujete d.o.o. u Sloveniji? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Mogućnosti poslodavaca i Zakon o radnim odnosima

Zakonom o radnim odnosima propisano je da je radnik dužan da savesno obavlja posao na radnom mestu ili u okviru vrste posla za koji je sklopio ugovor o radu, u vreme i na mestu određenom za obavljanje posla, vodeći računa o organizaciji rada i poslovanju kod poslodavca.

Zaposleni mora da se pridržava zahteva i uputstava poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza koje proističu iz radnog odnosa. Zaposleni može odbiti da obavlja posao prema uputstvu ili na zahtev poslodavca, ako bi to predstavljalo nezakonito ponašanje.

Poslodavac mora da obezbedi radniku posao za koji su se dogovorili ugovorom o radu.  Ukoliko nije drugačije dogovoreno, poslodavac mora da obezbedi radniku sva potrebna sredstva i radni materijal, kako bi mu omogućio da nesmetano izvršava svoje obaveze. Takođe mora omogućiti i  slobodan pristup poslovnim prostorijama.

Koje su mogućnosti poslodavaca kada ne može da obezbedi posao svim radnicima?

Zakon o radnim odnosima već sadrži neke mogućnosti poslodavaca. Neke od ovih mogućnosti navodimo u nastavku.

  1. Mogućnosti poslodavaca da izmeni ili sklopi novi ugovor o radu zbog izmenjenih okolnosti

Svaka stranka može predložiti promenu ugovora o radu ili sklapanje novog ugovora o radu. Treba naglasiti da je promena ugovora o radu moguća samo ako se obe strane dogovore. U slučaju da se promeni vrsta posla ili mesto rada, mora se zaključiti novi ugovor o radu.

2. Ugovor o radu za obavljanje rada od kuće

Pod radom kod kuće smatra se rad koji obavlja radnik u svojoj kući ili u prostorijama po njegovom izboru, koje su izvan poslovnnih prostorija poslodavca.

Radom od kuće takođe se smatra i radom na daljinu, koji obavlja zaposleni koristeći informatičku tehnologiju.

3. Obaveza obavljanja drugih poslova

U slučajevima predviđenim zakonom ili kolektivnim ugovorom, radnik mora obavljati i druge poslove.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, poslodavac može, radi održavanja zaposlenja ili osiguranja nesmetanog rada, pismeno zatražiti od radnika da privremeno obavlja drugi odgovarajući posao. Ovo je  u slučaju privremenog povećanog obima posla na drugom radnom mestu, odnosno vrsti posla kod poslodavca, privremenog smanjenog obima posla na poslu ili u okviru vrste posla koju obavlja i zamene privremeno odsutnog radnika.

Pismeno naređenje se takođe može poslati zaposlenom elektronskim putem na e-adresu zaposlenog, a koju poslodavac obezbeđuje i određuje korišćenje iste.

Želite pravni savet? Zanima vas registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje savetovanje DATA pravne službe ili registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *