Kupovina nekretnine u Sloveniji/EU za strance

Kupovina nekretnine u SlovenijiEU za strance

Kupovina nekretnine u Sloveniji/EU za strance

Kupovina nekretnine u Slovenij i pravo na imovino uređuje se u Ustavi Republike Slovenije. Članom 68 Ustave  predviđeno je da stranci mogu da steknu pravo na imovinu za nekretninu pod uslovima koje je zakonom ili međunarodnim ugovorom ratifikovala Narodna skupština. Međutim, kupovina nekretnine i sam postupak zavise u koju grupu spada strano, pravno ili fizičko lice.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Kupovina nekretnine u Sloveniji i stranci kojima nije potrebna odluka o utvrđivanju reciprociteta za kupovinu nekretnina

  • građani i pravna lica zemalja članica EU,
  • građani i pravna lica zemalja članica OECD-a,
  • državljani i pravna lica zemalja članica EFTA;
  • lica sa statusom Slovenaca bez slovenačkog državljanstva.
  • strani pravedni naslednici i strani naslednici koji bi takođe bili naslednici posle njihovog zakonitog nasledstva.
  • stranci iz bivših republika SFD koji su ispunili sve uslove za upis zvanja pre 31. maja 1990. godine (ali stavka nije realizovana ili procedura ulaska u registar zemljišta nije započela)

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Kupovina nekretnine i stranci kojima je potrebna pozitivna odluka da uspostave reciprocitet za kupovinu nekretnina u Sloveniji

Ova grupa uključuje građane i pravna lica zemalja kandidata za članstvo u EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Crna Gora, Republika Albanija). Reciprocitet se uspostavlja u skladu sa Zakonom o proceni reciprociteta (ZUVza-1).

Transportna licenca u Sloveniji/EU

Šta strana kompanija treba da obezbedi za kupovinu nekretnina?

Strano pravno lice; kompanija koje nema sedište ili nije registrovano u Sloveniji mora da podnese zahtev za upis u poreski registar finansijskoj kancelariji pre kupovine imovine. Istovremeno, odgovorno lice stranog preduzeća takođe mora biti uneto u poreski registar. Vezan za poreski broj, vlasnik nekretnine će takođe postati podložan plaćanju poreza na imovinu (npr. uključujući i NUSZ).

Međutim za upis imovinskog prava u registar zemljišta, stranoj kompaniji je takođe potreban identifikacioni broj. AJPES registruje strana pravna lica u Privrednom registru Slovenije kako bi dobila jedinstveni identifikacioni broj (matični broj) koji je stranom pravnom licu potreban za upis prava na imovinu u zemljišnom registru na pisani zahtev podnosioca zahteva.

PDV broj kompanije u Sloveniji

Kupovina nekretnine u Sloveniji – šta strani državljanin (fizička osoba) treba da sredi?

Fizičko lice koje nema stalni ili privremeni boravak u Sloveniji, ali koje poseduje nekretninu, mora da podnese zahtev za upis u poreski registar. Strani državljanin takođe mora da podnese zahtev za identifikaciju TSO broja, gde mora da nabroja razlog podnošenja zahteva i priloži relevantna prateća dokumenta uz prijavu.

Kupovina nekretnine i pravna zaštita

Ugovor o prodaji nekretnine mora biti zaključen u pismenoj oblici. Najveća sigurnost za kupovinu nekretnine je ugovor zaključen u formi zapisnika. Prilikom kupovine nekretnine notar raspoređuje i da se imovinsko zvanje unese u registar zemljišta.

Stranci koji imovinska prava za nekretninu ne mogu dobiti, osim ako je u pitanju nasleđivanje

Kupovina nekretnina u Sloveniji nije moguća za građane i pravna lica iz svih drugih zemalja koje ne pripadaju nijednoj od navedenih grupa (uključujući Bosnu i Hercegovinu, Narodnu Republiku Kinu, Rusku Federaciju, Ukrajinu).

Za više novosti i informacija vezanima za nekretnine i kupovino pratite i naš Facebook. Naše pravno odjelenje i poreski stručnjaki ću vam takođe rado pomoći. Kontaktirajte jih na data@data.si. Ako vas dodatno zanima kupovina nekretnine sa kompanijom u Sloveniji, prijavite se na naše  besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju i saznajte više o procesu otvaranja kompanije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *