Tag - kupovina nekretnine

Kupovina nekretnine u SlovenijiEU za strance

Kupovina nekretnine u Sloveniji/EU za strance

Kupovina nekretnine u Sloveniji/EU za strance Kupovina nekretnine u Slovenij i pravo na imovino uređuje se u Ustavi Republike Slovenije. Članom 68 Ustave  predviđeno je da stranci mogu da steknu pravo na imovinu za nekretninu pod uslovima koje je zakonom ili međunarodnim ugovorom ratifikovala Narodna skupština. Međutim, kupovina nekretnine i sam postupak zavise u koju grupu spada strano, pravno ili [...]

Detaljnije ...