Ocena vremena potrebnog za registraciju firme u Sloveniji

Ocena vremena potrebnog za registraciju firme u Sloveniji

Ocena vremena potrebnog za registraciju firme u Sloveniji jedno je od najčešćih pitanja koje nam postavljaju stranci. Predstavljamo vam tri oblika preduzeća i vremenske okvire.

Da li planirate da registrujete d.o.o. u Sloveniji? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ocena vremena potrebnog da fizičko lice otvori d.o.o.

Za registraciju nove d.o.o. firme, kada je otvara fizičko lice, potrebno je vreme. Razlog leži u tome, što je potrebno unapred pripremiti sve potrebno za registraciju.

Za registraciju d.o.o. vam je u ovom slučaju potreban potreban poreski broj u Sloveniji, poslovna adresa, važeći pasoš i 7.500 € osnivačkog kapitala. Svi vlasnici i zastupnik moraju biti fizički prisutni u Sloveniji da bi registrovali firmu. Poreski broj možemo za vas u Dati dobiti u roku od osam dana. Vreme potrebno za podnošenje zahteva za registraciju je na našoj DATA VEM tački oko 1 sat. Sledeći korak je otvaranje privremenog bankovnog računa. Pojedinim bankama potrebno je više vremena, nekada i nedelju dana li dve, da odluče o otvaranju bankovnog računa za vašu firmu. Kada otvorite bankovni račun, morate uplatiti 7.500 evra osnivačkog kapitala, a za to imate 14 dana od podpisivanja zahteva kod nas. Nakon toga, sudu je potrebno i do sedam radnih dana da donese odluku da je firma registrovana.

Ovime se završava proces registracije firme. Jedino što vam još ostaje je da aktivirate vaš poslovni račun u banci, a što se obično obavlja u jednom danu.

Dakle, registracija može trajati i mesec dana, ako ne i više.

Ocena vremena potrebnog da pravno lice otvori d.o.o.

Vreme potrebno da pravno lice registruje ćerku firmu slično je kao i kada fizičko lice otvara d.o.o.. Postoji jedna razlika, a to je da je u ovom slučaju potrebno malo više dokumenata, a vreme potrebno za pribavljanje istih uveliko zavisi od vas.

Naime, za otvaranje ćerke firme potrebno je pribaviti poreski broj i za matičnu firmu, kao za sve zastupnike matičnog preduzeća. Osim toga, poreski broj je potrebno dobiti i za budućeg zastupnika ćerke firme. Pored navedenog potrebni su vam još osnivački kapital od 7.500 evra, poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih zastupnika stranog i novog preduzeća. Vreme potrebno za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano lice je do osam dana kod nas u Dati. Od ove tačke dalje, vreme potrebno za registraciju ćerke firme ne razlikuje se od vremena registracije d.o.o. kada ga otvara fizičko lice. Zastupnici matične firme i zastupnik ćerke firme moraju biti u Sloveniji za registraciju.

U DATI pripremamo za vas sve što je potrebno.

Ocena vremena potrebnog da registrujete podružnicu

Ako već imate postojeći d.o.o., takođe možete osnovati podružnicu. Vreme za registraciju podružnice zavisi od toga koliko brzo možete dobiti dokumente za matičnu firmu. Potrebno je da prikupite i na odgovarajući način overite i sudski prevedete akt o osnivanju, finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izvod iz poslovnog registra.

Kada imate sva dokumenta, u Dati za vas dobijemo slovenačke poreske brojeve za zastupnike matične firme i buduće slovenačke podružnice. Vreme potrebno je do osam dana. Filijalu vam možemo registrovati kod notara mi, a prema vašem ovlašćenju. U ovom slučaju nije potrebno vaše prisustvo prilikom registracije. Vreme potrebno da je filijala registrovana je do 15 dana od trenutka podnošenja potpune dokumentacije notaru.

Želite u Sloveniji otvoriti firmu?

Ukoliko vas interesuje registracija firme, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *