Firma u Sloveniji/EU – razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u SlovenijiEU - razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u Sloveniji/EU

Firma u Sloveniji vrlo je često u interesu preduzetnika, koji želu zapokrenuti poslovanje u Sloveniji. Jedan između razloga zašto odabrati Sloveniju je pogotovo činjenica, da se je prosečna bruto zarada u Sloveniji u ovoj godini povećala. Dodatan razlog za poslovanje u Sloveniji je isto mogučnost, da slovenačka firma izvodi radove u EU. Radniki slovenačke kompanije se mogu putem A1 obrazaca uputiti na rad u druge države EU. U tom članaku vama predstavljamo dve oblike kompanije, d.o.o. i podružnico.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Firma u Sloveniji/EU – društvo sa ograničenom odgovornošču

D.o.o. firma u Sloveniji je oblik kompanije koji svakako možete otvoriti. Uslovi otvaranja firme tipa d.o.o. isti su za sve, nezavisno od državljanstva. Proces otvaranja d.o.o. u Sloveniji za strance je isti kao i proces otvaranja firme za slovenačke državljane. U DATI vam možemo več unapred spremiti sve potrebne dokumente za sam proces otvaranja i uz to ponuditi poslovnu adresu i knjigovodske usluge.Više ažurnih informacija i novosti o poslovanju u Sloveniji objavljamo i na Facebooku. Takođe se možete prijaviti i na naše besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniju.

Transportna licenca u Sloveniji/EU

Za otvaranje d.o.o. kompanije potreban je minimalni početni kapital u iznosu 7500 evra. Sledeči treba da se uplati sa strane vlasnika kompanije na bankovni račun preduzeća. Napokon registracije temeljni kapital može se koristiti za svrhe poslovanja kompanije (isplačivanje plata, isl.).

Drugi potreban dokument za otvaranje d.o.o. kompanije je slovenački poreski broj. Svi vlasnici i zastupnik moraju imati slovenački poreski broj pre otvaranja društva u Sloveniji.

Dodatno je vašoj kompaniji potrebna i poslovna adresa. Sve firme moraju imati poslovnu adresu u Sloveniji već prilikom samog postupka registracije. Vlasnik poslovne adrese mora vam dati saglasnost da registrujete društvo na toj adresi. Uz naše usluge virtualne kancelarije, DATA vam pruža mogučnost, da koristite našu poslovnu adresu.

Ako već imate firmu d.o.o. u svojoj zemlji, možete takođe otvoriti ćerku firmu. To je takođe firma oblika doo, ali je vlasnik pravno lice iz vaše zemlje. Ukoliko vas zanima postupak, možete pročitati naš kratak vodič za otvaranje firme.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Kompanija u Sloveniji/EU – podružnica

Za registraciju podružnice morate već imati firmu tipa d.o.o. Podružnica kompanije nije samostalno pravno lice kao d.o.o., nego potpuno zavisi od matične kompanije. Za razliku od d.o.o. podružnici nije potreban osnovni kapital 7500 evra. Takođe može podružnica koristiti isti bankovni račun sa matičnom kompanijom. To znači, da ji za svrhe registracije nije potebno otvarati bankovnog računa.

Za razliku od d.o.o. se proces registracije podružnice obavi kod notara. Na osnovu vašog ovlašćenja možemo čitav proces za vas odraditi mi.

Dodatna razlika između d.o.o. i podružnice je isto u registraciji delatnosti. D.o.o. može da registruje bilo koje delatnosti, a podružnica sa druge strane može da registruje samo iste delatnosti kao matična kompanija.

Minimalna zarada u Sloveniji

Kompaniji se razlikujeta isto u dokumentaciji potrebni za otvaranje. Podružnici je potrebno malo više dokumentacije, koja se odnosi na:

  • izvod iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 90 dana, overen prema propisima Zakona o verifikaciji dokumenata i sa službenim prevodom na slovenački jezik;
  • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matičnog preduzeća (takođe se zahteva dodatna overa dokumenta ili apostille pečat ako je zemlja potpisnica Haaške konvencije) i službenim prevodom na slovenački jezik;
  • podaci o bankovnom računu matičnog preduzeća;
  • kopija ličnog dokumenta (pasoša za građane zemalja koje nisu članice EU) zastupnika podružnice;
  • osnivački akt matičnog preduzeća, overen prema propisima i sa službenim prevodom na slovenački jezik.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *