Vođa radova u građevinskoj firmi u Sloveniji

Vođa radova u građevinskoj firmi u Sloveniji

Vođa radova je fizička osoba koja je izvođaču odgovorna za usklađenost izvedenih radova sa projektnom dokumentacijom i drugim važnim propisima (npr. osiguranje bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu). Ako izvođač želi da obavlja građevinsku delatnost, mora da ima ugovor o radu sa punim ili kraćim radnim vremenom u posebnim slučajevima u skladu sa ZDR-1, sa najmanje jednim radnikom na radnom mestu vođe radova. Koje uslove mora ispuniti vođa radova? Da li je potreban vođa radova za sve vrste građevinskih delatnosti? Da li su predviđene novčane kazne ako nije imenovan vođa radova?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni seminar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Koje uslove mora ispuniti vođa radova?

Vođa radova mora da ispunjava sledeće uslove:

 • uslove za sertifikovanog inženjera, utvrđene propisom kojim se uređuje arhitektonska i inženjerska delatnost,
 • ima relevantno obrazovanje (u oblasti građevinarstva),
 • ima najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti građevine,
 • položen stručni ispit za menadžment rada pri Inženjerskoj komori Slovenije (IZS),
 • upisan u imenik rukovodilaca radova u IZS (Inženjerska komora Slovenije).

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Vođa radova – potrebna obuka za radno mesto

Zavisno od vrste objekta ili posla, potreban je različit nivo obrazovanja vođe radova. S obzirom na ovu podelu, IZS deli struku vođe radova na:

 • Vz – vođa radova – studijski program I nivoa (Vz znači upravljanje celokupnom gradnjom ili većinom zahtevnog objekta);
 • Vm – vođa radova – visokoškolski nivo tehničkog smera (Vm znači upravljanje celokupnom izgradnjom ili većinom izgradnje manje zahtevnog objekta);
 • Vnp – vođa radova – srednje obrazovanje u tehničkoj oblasti (Vnp znači upravljanje pojedinačnim radovima na zahtevnijim i manje zahtevnim objektima ili nezahtevnim objektima).

Ako izvođač obavlja delatnost izvođenja završnih građevinskih radova koji ne utiču značajno na ispunjenje suštinskih zahteva, tada vođa radova nije potreban.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Da li je izvođač u prekršaju ako nije imenovan vođa radova?

Izvođač radova je u prekršaju ako ne imenuje vođu radova. Kazne su vrlo visoke i kreću se od 10 000 do 60 000 evra, naravno u zavisnosti od veličine kompanije.

Uslovi koje mora da ispuni izvođač radova

Pored zapošljavanja vođe radova, izvođač radova mora ispunjavati i sledeće uslove:

 • mora biti osiguran za štetu u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti. Ovo mora uključivati odgovornost za štetu nanesenu investitoru ili trećem licu u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti i mora da pokrije štetu nastalu nepažnjom, greškom ili propustom izvođača i njegovih zaposlenih. Iznos godišnje osigurane sume ne može biti manji od 50.000 EUR. Ako je izvođač osigurao odgovornost za štetu u inostranstvu, osiguranje mora pokriti štetu nastalu u Republici Sloveniji;
 • ako izvođač obavlja radove na zanatski način, mora imati nositelja delatnosti upisanog u imenik vođa radova na Zanatskoj komori Slovenije;
 • kolektivnim ugovorom za građevinske delatnosti predviđeno je da poslodavac opštim aktom mora utvrditi organizaciju radnog vremena i njegovu primenu.

Želite da otvorite firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *