Zastupnik firme u Sloveniji – funkcija i odgovornosti

Zastupnik firme u Sloveniji - funkcija i odgovornosti

Zastupnik firme u Sloveniji – funkcija i odgovornosti

Zastupnik firme

Zastupnik firme je funkcija na koju se imenuje osoba koja će firmu zastupati i biti odgovorna za njeno poslovanje. Zastupnik firme je direktor firme i ovlašćen je od strane vlasnika da potpisuje ugovore, kontroliše finansijski vidik poslovanja i zapošljava radnike. U procesu registracije firme se osnivač(i) odlučuje koga će imenovati na mesto direktora. Osoba koja je od strane vlasnika imenovana za zastupnika mora potpisati izjavu sa kojom se slaže sa imenovanjem na funkciju direktora ili poslovođe firme. Zastupnik firme se upisuje u Poslovni registar kao osoba koja je ovlašćena od strane vlasnika da zastupa firmu i obavlja pravne radnje u okviru poslovanja. Za imenovanje određene osobe za direktora ne smeju postojati zakonske prepreke.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Želite registrirati d.o.o. u kome ćete biti vi i vlasnik i zastupnik firme?

Prednost registracije d.o.o., u kome ćete biti vi jedini član – vlasnik i zastupnik, je u tome da je postupak jednostavan i relativno brz. Za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) vam je potreban minimalni osnivački kapital od 7.500 EUR, koji mora obezbediti osnivač firme. Kapital se uplaćuje na vaš poslovni račun i može se kasnije upotrjebiti za svrhu poslovanja firme. Potreban vam je slovenački poreski broj i poslovna adresa u Sloveniji. Slovenački poreski broj na osnovu vaše punomoći možemo dobiti mi na Dati d.o.o. Uslugu virtualne kancelarije vam također nudimo, na način da koristite našu poslovnu adresu za vašu firmu. Osnivački kapital morate obezbediti vi, sve ostalo možemo dobiti mi u kompaniji DATA d.o.o. na osnovu vaše punomoći. Za informacije i savjete smo vam na raspolaganju na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp) i Slovenia2@data.si.

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Da li zastupnik firme mora biti zaposlen u firmi?

Zastupnik firme može biti imenovan, ali ne mora biti i zaposlen u firmi na funkciji direktora. To znači da ne mora primati plaću, a firma se može odlučiti o drugim načinima naknade odgovornosti. Direktor može biti i zaposlen u firmi i u tom slučaju je obavezno da prima mesečnu plaću.

Doprinosi za poslovođe u jednoosobnom d.o.o. su obavezni u Sloveniji i njih plaća osoba koja je istovremeno vlasnik i poslovođa. To važi u slučaju da osoba nije zaposlena u nekoj drugoj firmi, kao i da nije osigurana na drugi način – npr. preko s.p. ili studentskog statusa. Doprinose za socijalnu zaštitu za jedoosebni d.o.o. je potrebno plaćati do 20-tog u mjesecu za prošli mjesec. Poslovođa se mora prijaviti u obavezno socijalno osiguranje u roku od osam dana od nastanka obaveze za prijavu.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Postoji li drugi oblik zastupanja firme?

Poslovođa ili direktor zastupa firmu i vodi poslovanje firme, i za to ima podlogu u zakonu. Direktor može u ime firme i za njegov račun da zaključi pravne poslove i preduzima druge pravne radnje. Upravlja sa firmom iznutra, i predstavlja i zastupa firmu izvan nje. Pored zastupnika firma može da imenuje i prokuristu.

Prokurista je poslovni ovlašćenik koji zastupa firmu na osnovu ugovora, ne odlučuje i ne vodi poslove preduzeća. Prokura ima i određena ograničenja – prokuristu nije dozvoljeno da stiče, otuđuje ili opterećuje nekretninu koju firma poseduje, zaključuje ugovore o kreditu ili zastupa firmu u sudskim postupcima.

Zašto je DATA pravi saradnik za vas

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim poduzetnicima u vezi sa pokretanjem biznisa i širenjem poslovanja u EU. Data d.o.o. je jedinstvena iz razloga što na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi sistema oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje firme u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o širenje poslovanja u Sloveniji.

Share this post