Doprinosi za poslovođe u jednoosobnom d.o.o. u Sloveniji

Doprinosi za poslovođe u jednoosobnom d.o.o. u Sloveniji

Doprinosi za poslovođe u jednoosobnom d.o.o. u Sloveniji

Doprinosi za poslovođe u d.o.o. u Sloveniji

Doprinosi za poslovođe u d.o.o. su obavezni u Sloveniji i njih plaća osoba koja je istovremeno vlasnik i poslovođa. To važi u slučaju da osoba nije zaposlena u nekom drugom poduzeću, kao i da nije osigurana na drugi način – npr. preko s.p. ili studentskog statusa. Doprinose za socijalnu zaštitu za jedoosebni d.o.o. je potrebno plaćati do 20-tog u mjesecu za prošli mjesec. Isti rok važi i za podnošenje obračuna doprinosa poreskom organu  na posebnom obrascu tkz. OPSVZ, koji se pošalje preko sistema ePorezi (slo. eDavki). Poslovođa se mora prijaviti u obavezno socijalo osiguranje u roku od osam dana od nastanka obaveze za prijavu.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Kako registrirati jedoosobni d.o.o. u Sloveniji?

Prednost osnivanja jednoosobnog d.o.o., u kome ćete biti vi jedini zastupnik, je u tome da je postupak jednostavan i relativno brz. Svaka fizička osoba može u Sloveniji otvoriti d.o.o. Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) vam je potreban minimalni osnivački kapital od 7.500 EUR, koji se uplaćuje na vaš poslovni račun koji se u postupku registracije otvori za vašu firmu i može se kasnije upotrebiti za svrhu poslovanja firme. Potreban vam je slovenački poreski broj i poslovna adresa u Sloveniji. Slovenački poreski broj na osnovu vaše punomoći možemo dobiti mi na Dati d.o.o. Uslugu poslovne adrese vam također nudimo, na način da koristite našu poslovnu adresu za vašu firmu. Osnivački kapital morate obezbediti vi, sve ostalo možemo dobiti mi u kompaniji DATA d.o.o. na osnovu vaše punomoći. Za informacije i savjete smo vam na raspolaganju na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp) i [email protected].

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Vrste doprinosa u Sloveniji

Obavezno socijalno osiguranje u Sloveniji sastavljaju četiri vrste osiguranja:

  • mirovinsko i invalidsko osiguranje
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje za roditeljsku negu
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Prijava radnika u socijalno osiguranje se uređuje putem M1 obrasca, dok se za odjavu radnika iz osiguranja ispunjava obrazac M2. Obrazac M3 se koristi kada dođe do promena podataka o osiguranju. Prijave, odjave i obaveštavanje o promeni podataka vezanih za osiguranje su obaveza poslodavca u d.o.o. Za kršenje propisa vezanih za prijavu i odjavu u osiguranje su predviđene kazne od 750 do 2.000 EUR.

Minimalni i maksimalni doprinosi za poslovođe

Minimalni doprinosi za poslovođe u Sloveniji iznose 638,16 EUR (stopa 38,20 %) – za mirovinsko i invalidsko osiguranje 406,79 EUR (stopa 24,35 %), za zdravstveno osiguranje 224,69 EUR (stopa 13,45 %), za osiguranje za roditeljsku negu 3,34 EUR (stopa 0,20 %) i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 3,34 EUR (0,20 %).

Maksimalni doprinosi za poslovođe u Sloveniji iznose 2.481,75 EUR.

Zašto je DATA vaš najbolji suradnik?

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim poduzetnicima na području registraciji firmi. Data d.o.o. je jedinstvena iz razloga što na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi sistema oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje d.o.o. u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na [email protected].

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o širenje poslovanja u Sloveniji.

Share this post