Širenje poslovanja u Sloveniju i EU preko filijale

Širenje poslovanja u Sloveniju i EU preko filijale

Širenje poslovanja u Sloveniju i EU preko filijale

Širenje poslovanja u Sloveniju i na evropsko tržište

Širenje poslovanja u Sloveniju i EU je ideja o kojoj razmišljaju poduzetnici kada žele da povećaju obim svoga poslovanja. Jedan od bitnih razloga je i pristup jedinstvenom i slobodnom EU tržištu. Slobodno unutarnje tržište EU osigurava slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba. Uklanjanjem birokratskih i pravnih prepreka je građanima koji žive unutar EU omogućeno da slobodno trguju i posluju.

Otvaranje filijale otvara poduzetniku nove mogućnosti poslovanja. Cjelokupni postupak otvaranja filijale uopće nije komplikovan, ako znate šta želite postići i koji je vaš konačni cilj. Ako razmišljate o širenju poslovanja u Sloveniju i EU preko filijale pozovite nas na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp) i naši stručnjaci u Data d.o.o. će vam pružiti kompletnu podršku za otvaranje filijale – od ideje do filijale koja je spremna početi aktivno poslovati.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Registracija filijale u Sloveniji

Filijalu može registrovati svaki poduzetnik koji ima već postojeće poduzeće u matičnoj državi u obliku društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. Filijala je na neki način produžena ruka matičnog poduzeća i tako potpuno ovisna od matičnog poduzeća. Ako se zatvori matično poduzeće, automatski se zatvara i filijala. Filijala može prijaviti i baviti se samo djelatnostima kojima se bavi matično poduzeće. Pošto filijala nije pravna osoba, svu odgovornost nosi matično poduzeće.

Prednosti – ne treba vam osnivački kapital ni poslovni račun

Početni osnivački kapital vam za registraciju filijale nije potreban, jer filijala nije pravna osoba. Isto važi i za poslovni račun u banci – filijala ne mora imati vlastiti račun, može koristiti poslovni račun matičnog poduzeća. Ako poduzetnik oceni da je za poslovanje filijale ugodnije da ima vlastiti račun može ga u bilo kojem trenutku otvoriti. Registracija filijale se obavlja kod notara i potrebna je obimnija dokumentacija nego ako se registruje novo poduzeće.

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Šta se zahteva od dokumentacije

Od dokumentacije vam je potrebno:

  • akt osnivanja matičnog poduzeća
  • izvod iz sudskog registra matičnog poduzeća, koji nije stariji od 30 dana, overen kod notara i preveden u slovenački jezik
  • finansijski izveštaj matičnog poduzeća za zadnju godinu u skraćenom obliku
  • odluka matičnog poduzeća o otvaranju filijale.

Cjelokupna dokumentacija mora biti prevedena u slovenački jezik i overena kod sudskog tumača, te ne sme biti starija od tri mjeseca. Kompanija DATA d.o.o. vam može pomoći i voditi cjelokupan postupak registracije filijale na osnovu vašeg ovlaštenja. Nudimo vam kompletnu podršku kroz postupak otvaranja filijale, a naši stručnjaci vam mogu savjetovati, pripremiti potrebnu dokumentaciju i u vaše ime registrirati filijalu.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Razlika između filijale i ekspoziture

Često se događa da dođe do mešanja pojmova filijale i ekspoziture, zato je bitno znati koje su razlike između ova dva pojma. Umjesto oba pojma se često može čuti da se koriste sledeći izrazi: podružnica neke ustanove, ispostava i predstavništvo. Osnovna razlika je u tome što je filijala hijerarhično na višem nivou. Drugim rječima, prvo se osniva filijala, a kasnije se unutar filijale mogu osnivati ekspoziture. Jedna filijala može imati više ekspozitura, a od samog poslovanja i njegove organizacije će ovisiti i poslovi kojima će se ona baviti.

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim poduzetnicima u vezi sa pokretanjem biznisa i širenjem poslovanja u EU. Data d.o.o. je jedinstvena iz razloga što na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi sistema oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje poduzeća u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o širenje poslovanja u Sloveniji.

Share this post