Registracija građevinske firme u Sloveniji

Registracija građevinske firme

Registracija građevinske firme u Sloveniji

Registracija građevinske firme u Sloveniji

Registracija građevinske firme je jednostavan proces. Najčešći oblik registracije preduzeća u Sloveniji je d.o.o. Za otvaranje d.o.o. je u Sloveniji potreban je minimalni osnivački kapital u iznosu od 7.500 eura. Kapital se položi na račun firme i može se koristiti za troškove poslovanja kada, plate i slično.

Registracija d.o.o. je prilično jednostavan proces. Najprije trebate slovenski porezni broj.  Ako planirate da obavljate građevinsku delatnost najvećim dijelom u Sloveniji i ako već imate d.o.o., postoji još i mogućnost otvaranja podružnice.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Registracija građevinske firme – zahtjevi

Registracija građevinske firme i djelatnost građevine traži određene uslove. Za obavljanje te djelatnosti treba obezbediti vođu radova i vođu gradnje. Taj uslov ne važi za izvođenje zaključnih građevinskih radova. Građevinska firma također mora imati i osiguranje odgovornosti obavljanja djelatnosti. Kad se završi registracija građevinske firme ova mora imati sklopljen ugovor o zaposlenju za puno ili kraće radno vreme sa najmanje jednim radnikom. Taj radnik mora ispunjavati uslove za vođu radova, odnosno može biti samozaposlen i ujedno i vođa radova. Pored toga mora firma, koje se bavi građevinarstvom na svakom objektu za vođenje gradnje odrediti i vođu gradnje. Vođa gradnje mora biti u firmi zaposlen i ispunjavati uslove za vođenje radova.

Za izvođenje gradnje ili većeg djela gradnje manje zahtjevnog objekta za potrebe vođenja radova je dovoljno, da je zaposlen vođa radova. Ova osoba mora imati najmanje višeškolsko obrazovanje tehničkog smjera sa područja gradnje objekata. Isto tako mora biti upisan u imenik vođa radova kod Inženjerske komore Slovenije.

Da li vas interesuje imigracija u Sloveniju?

Rad u EU

Kada je registracija građevinske firme završena možete raditi i u drugim zemljama EU. Slovenačke firme mogu izvoditi radove u svim zemljama Evropske Unije. DATA ima pravnu službu, koja će vam nuditi pomoć u svim postupcima koji su potrebni da vaše radnike uputite na rad van Slovenije.

Prije nego što vaša nova firma može upućivati radnike van Slovenije, mora biti registrirana najmanje dva mjeseca. Radnici koji će se upućivati na rad u EU morat će da budu najprije zaposleni i osigurani u Sloveniji najmanje 30 dana. Za sve radnike redovno će morati biti isplaćene plate i doprinosi. Za sve ostalo u vezi upućivanja će se pobrinuti naša pravna služba. Naši pravnici naime imaju dugogodišnje iskustvo na tom području.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

Ako vas zanima registracija građevinske firme Data je vaš najbolji izbor

Kako bi počeli pokretanje poslovanja podružnice ili s.p.  za registraciju možete se obratiti na nas. DATA ima više od 33 godina iskustva. Naši pravni i porezni stručnjaci mogu vam ponuditi kompletnu uslugu i voditi vas kroz proces registracije s.p. ili podružnice u Sloveniji. U daljem poslovanju vaše firme uvjek se možete obratiti na nas i za računovodstvene usluge.

Naš tim stručnjaka specijaliziran je za migraciju firmi i poslovanja bilo koje veličine i oblika. Naši stručnjaci u DATA-u mogu vam pomoći oko svih potrebnih procedura za otvaranje firme i dobivanje radne i boravišne dozvole u Sloveniji.

Naši pravni i porezni stručnjaci mogu vam ponuditi podršku i savetovanje na svim poslovnim područjima. Za više informacija pratite i naš Facebook.

Share this post