Bogdana Rejc, univ. dipl. sociol.

Bogdana Rejc

preduzetnički savjetnik

Bogdana Rejc već je vrstu godina preduzetnička savjetnica, koja svaki dan pomaže u procesima registracije preduzeća, promjenama podataka postojećih preduzeća i vrši ostale procese za preduzetnike i buduće preduzetnike. S ostalim preduzetničkim savjetnicima iz ostalih VEM točka na skali efikasnosti rangirana je na visokom trećem mjestu u Sloveniji. Buduće preduzetnike obučava na predavanjima i radionica širom Slovenije o procesu registracije preduzeća u Sloveniji i edukuje jih o mogućnostima realizacije njihovih preduzetničkih ideja. Sa stalnom nadgradnjom svog znanja održava kontakt s poslovnim trendovima a stalno prati i promjene u birokratskim procedurama i zakone. Kao diplomirani sociolog raduje se svakom susretu s budućim preduzetnicima, a rješavanje njihovih dilema prihvata kao neprestan izazov.