Izaslanje radnika u inozemstvu – obrazac A1

Izaslanje radnika u inozemstvu - obrazac A1

Izaslanje radnika u inozemstvu – obrazac A1

Izaslanje radnika u inozemstvu-obrazac A1

Izaslanje radnika u inozemstvu je situacija u kojoj poslodavac šalje svojeg radnika u inozemstvu da tamo za njega obavlja poslove u određenom vremenskom razdoblju. Pomoću tog obrasca možete uvek dokazati da ste i dalje obuhvaćeni sistemom matične države dok u inostranstvu radite. Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji i upućujete radnike na rad van Slovenije? Pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Poslodavci, jeste li zainteresirani za dobivanje A1 obrasca za svoje zaposlenike ? Nazovite nas na Viber/WhatsApp +386 030 640 995 .

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Isto tako mogu vam pomoći u cijeli proces izaslanje radnika u inozemstvu.Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pomoći u vezi A1 obrazca i pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Dobivanje radnog obrasca A1 – koji su uvjeti?

Poslovanje u Europi moglo bi biti odlična prilika za život. U tom slučaju obrazac A1 mora imati svaki radnik koji radi u inozemstvu. Ako ste stranac i želite se zaposliti u vlastitoj slovenačkoj firmi i dobiti A1, morate prvo ishoditi dozvolu za boravak i rad. Na osnovi te dozvole možete nesmetano raditi i boraviti u Sloveniji. Nakon 30 dana prijave u osiguranje ostvarite pravo da izvršite prijavu A1 i sa njom se uputite na rad u drugu zemlju članicu EU. Obrascem A1 radnik dokazuje da se socijalno zakonodavstvo Slovenije primjenjuje i na njega dok radi u inozemstvu. Naši stručnjaci mogu vam pružiti punu podršku kod prijave za obrazac A1. Ako planirate otvoriti vašu firmu i trebate pomoć za A1 obrazac, nazovite nas na Viber/WhatsApp +386 030 640 995 ili nam pišite na data@data.si .

Obrazac A1 dobiva se u slučaju izaslanje radnika u inozemstvu. U tom slučaju poslodavac može poslati radnika na rad u inozemstvo samo ako radi u Sloveniji! Međutim, on to može dokazati ako ispunjava sljedeće uvjete:  

  • registrovan je najmanje dva meseca u Poslovnom registru Slovenije;
  • ima (deblokiran) transakcijski račun;
  • ima adekvatan broj zaposlenih u zavisnosti od veličine preduzeća i broj radnika;
  • obavlja delatnost koju je na prijavi prijavio;
  • ne krši važne odredbe zakona o radu (da mu u tri godine nije bila više od jednom izrečena novčana kazna za prekršaj u vezi sa propisima o radu);
  • da je u periodu pre podnošenja prijave predložio sve obračune plata zaposlenih;
  • da nema neizmirene poreske obaveze.

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Gdje možemo dobiti A1 obrazac za izaslanje radnika?

Obrazac A1 izdaje Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS). Nadalje, ZZZS mora provjeriti dali poslodavac isounjava zahtjeva uvjete za izaslanje radnika. Poslodavac je dužan obavestiti ZZZS ako ne dođe do slanja radnika. Podatke dobivaju od Agencije Slovenije za javnopravne evidencije i usluge (AJPES). Također i Financijska uprava Slovenije (Furs) .

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

Kontaktirajte nas!

Data d.o.o. vam nudi kompletnu uslugu u procesu registracije s.p., d.o.o., podružnice u Sloveniji i u daljem poslovanju vaše firme. Za više informacija pratite i naš Facebook. Svaku sedmicu za vas dodatno održavamo i besplatne webinare .

Share this post