Author - DATA d.o.o.

Osnivanje doo u Sloveniji i poslovanje u EU

Zašto vam osnivanje doo u Sloveniji omogućava poslovanje i rad u EU? Definitivno je osnivanje doo u Sloveniji uvek aktualno i popularno zbog samog olakšanog poslovanja sa drugim zemljama članicama EU. U stvari je osnivanje doo u Sloveniji savršen izbor kada se jednom odlučite proširiti svoje poslovanje u EU. Na koji način vam osnivanje doo u Sloveniji omogućava poslovanje u EU? Sigurno...

PDV broj u Sloveniji – kako do njega?

Kako dobiti PDV broj u Sloveniji? Uslov da se dobije PDV broj u Sloveniji je da preduzetnik pređe 50.000 eur oporezivanog prometa u poslednjih 12 mjeseci (nije vezano na kalendarsku godinu). Preporučuje se da se preduzetnik uključi u sustav za PDV broj u Sloveniji pre nego što pređe granicu 50.000 eur oporezivanog prometa. Ako preduzetnik pređe ovu granicu i još nije...

Proširite svoj posao sa firmom u EU uz našu podršku

Posao sa firmom u EU - na koji način proširiti postojeće poslovanje u Sloveniju i druge zemlje članice EU? Ako imate potencialne kliente i mogućnost proširiti svoj posao sa firmom u EU je jedna od odličnih prilika za širenje poslovanja otvaranje firme u Sloveniji sa kojom možete obavljati posao sa firmom u EU, to je u Sloveniji. Pravna lica koja...

Poduzeća u Sloveniji – samo u Ljubljani prošle godine 1266 novih preduzeća

Velika većina - 95,1 % od svih poduzeća u Sloveniji su mikro poduzeća koja zapošljavaju manje od deset ljudi, pokazuje nacionalne statistike. Većina novih poduzetnika odluči se otvoriti poduzeće za pružanje informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, a potom poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva. U tim aktivnostima su se najviše povećali prihodi. Na trećem mjestu po broju novih poduzeća su poduzeća koja...

Plava karta EU

Plava karta EU dozvoljava visoko kvalifikovanim stručnjacima rad i boravak u Republici Sloveniji i predviđena je za one koji nisu državljani zemalja EU. Strancima, koji žele boraviti u Republici Sloveniji zbog visoko kvalifikovanog zapošljenja, nije potrebna radna dozvola i poslije još dozvola za boravak, nego možeju sami ili njihov poslodavac podnijeti zahtijev za izdavanje plave karte EU, koja združuje tako...