Agencija za kadre – šta je potrebno za firmu u Sloveniji?

Agencija za kadre – šta je potrebno za firmu u Sloveniji?

Agencija za kadre – šta je potrebno za firmu u Sloveniji?

Agencija za kadre je jedna od mogućih delatnosti, za koju se interesuje mnogo preduzetnika u Sloveniji. Naime, sve više poslodavaca u Sloveniji i Eu susreće se sa poteškoćama u pronalaženju adekvatnog kadra. Strano pravno lice ili pojedinac koji želi otvoriti agenciju za kadre u Sloveniji, mora prvo registrovati firmu. Stranac može u Sloveniji registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću ili filijalu.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Ukoliko želite da registrujete firmu, naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Da li ste upoznati sa postupkom registracije firme u Sloveniji?

Agencija za kadre – koje uslove mora ispuniti?

Ako želite postati agencija za kadre u Sloveniji morate Ministarstvu za rad predložiti sledeću dokumentaciju:

 • ispunjen zahtev kojeg nađete na internetni stranici Ministarstva za rad
 • kopiju ugovora o radu iz koje je vidno da je pravno lice (buduća agencija za kadre) zaposlilo stručno obučenu osobu za najmanje polovno radno vreme
 • kopiju diplome stručno obučene osobe (najmanje 6. stepen prema slovenačkom sistemu)
 • kopiju potvrde o obavljenom stručnom ispitu stručno obučene osobe (obuku za stručni ispit izvodi Zavod za zapošljavanje)
 • opis radnog iskustva iz kojeg mora biti vidno dve godine radnog iskustva iz radno -pravnog i kadrovskog područja
 • kopiju ugovora o najmu prostora gde će pravno lice obavljati delatnost
 • izvod iz katastra (u slučaju da je pravno lice vlasnik prostora)
 • tlocrt poslovnog prostora gde će se obavljati delatnost
 • popis i opis tehničke opreme za obavljanje delatnosti
 • bankovna garancija u iznosu od 30.000 evra
 • izjava (pod krivičnom i materijalnom odgovornošću), da su svi podaci u prijavi istina

Naši pravni savetnici sa područja radnog, privrednog i migracijskog područja ponudiće vam podršku u dobijanju licence za rad i procesu zapošljavanja.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

 

Share this post