Adresa firme u Sloveniji – gde će biti sedište vaše firme?

adresa firme

Adresa firme u Sloveniji – gde će biti sedište vaše firme?

Adresa firme u Sloveniji – zahteva se overena izjava vlasnika prostora

Gde će biti adresa firma u Sloveniji je odluka koju morate doneti već pre dolaska na sam proces otvaranja firme. Za registraciju firme morate predložiti izjavu vlasnika prostora gde će biti adresa firme u Sloveniji. Ako adresa firme i poslovni prostor nije u vašoj vlasti, morate tekom samog postupka registracije predložiti overenu izjavu vlasnika prostora koji vam dozvoljava poslovanje na njegovoj adresi. Ta izjava odnosno potpis vlasnika mora biti overen. Overavanje potpisa košta kod notara 17 evra, u Administrativnoj jedinici 3 evre, a na našoj VEM tački je to besplatan postupak.

Proces registracije firme u Sloveniji

Sam proces registracije firme je jednostavan i brz uz potpunu dokumentaciju. Zahteva se sledeća dokumentacija: važeći lični dokument, slovenački poreski broj i adresa firme u Sloveniji. Za registraciju firme tipa društvo sa ograničenom odgovornošću zahteva se takođe minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. U Dati možemo za vas već pre vašeg dolaska spremiti sve potrebne dokumente. za vas ćemo na osnovi punomoći dobiti slovenački poreski broj i rezervidati ime firme. Ako vam treba adresa firme, mi vam možemo ponuditi poslovnu adresu uz knjigovodstvene usluge.

Radna dozvola na osnovi firme u Sloveniji

Morate znati da sam proces otvaranja firme u Sloveniji ne znači da možete i odmah raditi. Ako se želite zaposliti i raditi u Sloveniji, morate podneti zahtev za dozvolu za boravak i rad. Radna dozvola u Sloveniji omogući će vam nesmetano poslovanje i kretanje u EU.

Radnu dozvolu na firmu možete dobiti na osnovi jednog od ispunjenih uslova:

  • Investirate u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • Ako imate najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • Ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Sam proces otvaranja firme u Sloveniji i proces zapošljavanja olakšaće vam naši savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog prava.

Ako vas interesuju naše knjigovodstvene usluge i adresa firme u Sloveniji , prosledite nam upit na e-mail data@data.si.  Takođe nas možete nazvati na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post