A1 obrazac za upućene radnike sa firmom u Sloveniji

A1 obrazac za upućene radnike sa firmom u Sloveniji

A1 obrazac za upućene radnike sa firmom u Sloveniji

A1 obrazac je obrazac kojim dokazujete da doprinose za socijalno osiguranje plaćate u drugoj državi članici EU u slučaju da ste upućeni radnik ili istovremeno radite u više zemalja. Pomoću tog obrasca možete uvek dokazati da ste i dalje obuhvaćeni sistemom matične države dok u inostranstvu radite.

Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji i upućujete radnike na rad van Slovenije? Pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pomoći u vezi A1 obrazca i pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

A1 obrazac – kako podneti zahtev?

Podnosilac zahteva mora predložiti u postupku prijave A1 ugovor o radu sa radnikom i ugovor sa naručiocem poslova ili usluga u inostranstvu. Takođe su potrebne druge osnovne informacije o radniku i naručiocu:

 • datum početka i datum završetka poslova;
 • rad i zadatke koje će upućeni radnik raditi;
 • adresu ili, ukoliko se usluga obavlja na lokaciji bez adrese, mesto pružanja usluge;
 • naziv i sedište podnosioca prijave i njegove kontaktne podatke;
 • naziv i sedište naručitelja poslova.

Da li ste preduzeće, koje želi izvoditi radove u Sloveniji? Otvorite preduzeće ili podružnicu u Sloveniji!

A1 obrazac – koji su uslovi?

Poslodavac može samo poslati radnika na prekogranično pružanje usluga ako obično posluje u Sloveniji. To se dokazuje na sledeći način:

 • registrovan je najmanje dva meseca u Poslovnom registru Slovenije;
 • ima (deblokiran) transakcijski račun;
 • ima adekvatan broj zaposlenih u zavisnosti od veličine preduzeća i broj radnika;
 • obavlja delatnost koju je na prijavi prijavio;
 • ne krši važne odredbe zakona o radu (da mu u tri godine nije bila više od jednom izrečena novčana kazna za prekršaj u vezi sa propisima o radu);
 • da je u periodu pre podnošenja prijave predložio sve obračune plata zaposlenih;
 • da nema neizmirene poreske obaveze.

A1 obrazac za upućene radnike mora poslodavac dobiti za svakog radnika odvojeno. Međutim, svaki radnik može imati samo jedan A1 u jednom periodu.

Poslodavac je dužan obavestiti ZZZS ako ne dođe do slanja radnika. A1 se može prekinuti pre roka do isteka roka važenja (ali ne ako je već istekao). ZZZS će obavestiti nadležne organe u zemlji obavljanja usluge o prevremenom završetku.

A1 obrazac za upućene radnike se uređuje putem e-VEM portala – elektronska aplikacija. Zahtev za A1 za upućene radnike može podneti zakonski zastupnik slovenačkog preduzeća i ovlašćeno lice poslodavca.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Share this post