Trgovina unutar EU – lakše sa firmom u Sloveniji

trgovina unutar EU

Trgovina unutar EU – lakše sa firmom u Sloveniji

Trgovina unutar EU i EGP je slobodna za preduzetnike koji trguju u EU i vrše uvoz i izvoz robe. To znači da države članice ne smiju ograničiti količine uvoza ili izvoza. Ne smiju niti na bilo koji drugi način ograničavati trgovinu. Pravo na slobodnu trgovinu uključuje i pravo na slobodan provoz na cijelom području EU-a. Kad proizvod uđe u EU, može ga slobodno prevoziti u cijeloj Uniji. Čak i ako je riječ o proizvodu proizvedenom izvan EU-a.

Trgovina unutar EU sa firmom registrovanom u Sloveniji

Slobodna trgovina unutar EU je jedno od temeljnih načela EU-a, stoga je poslovanje i pretok robe jednostavan i povoljan. To je i glavni razlog stranih preduzeća za otvaranje firme u EU. Strana preduzeća i pojedinci iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske obično odluče otvoriti firmu u Sloveniji. Glavni razlog pored nižih poreza i troškova napram određenim zapadnim zemljama u EU sigurno leži i u sličnosti jezika i kulture.

Sama delatnost trgovina unutar EU može se registrovati i obavljati bez dodatnih uslova. Za registraciju d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Kapital možete koristiti za troškove poslovanja. Postupak registracije d.o.o. u Sloveniji traje najviše do 7 dana.

PDV broj u Sloveniji za lakše trgovanje u EU

Ako je u vašem interesu da je trgovina unutar EU sa firmom u Sloveniji isplatljiva za vas i ako ćete trgovati sa drugim zemljama članicama EU, morate obavezno dobiti PDV broj. Odmah posle registracije firme i čim promenite privremeni račun u poslovni, podnesite zahtev za PDV broj u Poresku upravu (FURS). U samom procesu dobijanja PDV broja morate dokazati da planirate aktivno poslovati. Poreskoj upravi morate predložiti pisne dokaze. Ti dokazi su ugovori, predugovori, avansne uplate, dokaz o poslovnom prostoru, pisma o nameri, prijave u osiguranje. Postupak dobijanja PDV broja u Sloveniji obavićemo za vas u računovodstvu Data, naši poreski stručnjaci i računovođe.

Ako vas interesuje trgovina unutar EU sa firmom u Sloveniji, prosledite nam upit na e-mail [email protected]  Takođe nas možete nazvati na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post