Razlike između podružnice i poslovne jedinice u Sloveniji

Razlike između podružnice i poslovne jedinice u Sloveniji

Razlike između podružnice i poslovne jedinice u Sloveniji

Koje su razlike između podružnice i poslovne jedinice u Sloveniji?

Da li ste znali da postoje razlike između podružnice i poslovne jedinice u Sloveniji, a koje su te razlike saznajte u nastavku članka.

Podružnica ili  poslovna jedinica u Sloveniji?

Podružnica se u Sloveniji upisuje u sudski registar, o samom upisu odlučuje sud. Međutim poslovna jedinica se upisuje u poslovni registar kojeg vodi AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Poslovna jedinica je deo preduzeća i obavlja istu ili drugačiju djelatnost od matičnog preduzeća na istoj ili drugoj adresi. Poslovna jedinica ne može samostalno obavljati poslove.

Podružnicu može osnovati domaće ili strano pravno lice. Osnivačkog kapitala nema ne u jednom niti u drugom slučaju. Podružnica nije pravno lice ali sme obavljati sve poslove koje obavlja matično preduzeće. Domaće pravno lice može upis podružnice obaviti na tački VEM međutim strano pravno lice mora upis podružnice obaviti kod notara.

Sa podružnicom najčešće obavljaju profitnu djelatnost u Sloveniji strana pravna lica. Podružnica djeluje u ime i za račun stranog preduzeća. Za sve obaveze koje nastaju sa poslovanjem podružnice odgovara matično preduzeće sa svim svojim sredstvima.

Poslovna jedinica nema službenog statusa, naziva i zastupnika. Bez obzira na to, poslovnu jedinicu je potrebno upisati u poslovni registar AJPES. Međutim ako se odlučite da poslovnoj jedinici podijelite službeni status, morate donijeti odluku o osnivanju podružnice, predložiti sudu upis podružnice u sudski registar i sačekati na riješenje suda.

U Dati nudimo stranim pravnim licima kompletnu podršku u samom procesu otvaranja podružnice a pre toga jim objasnimo i razlike između otvaranja d.o.o. i otvaranja podružnice.

Za donošenje odluke o odgovarajućem obliku preduzeća kojeg želite otvoriti u Sloveniji, predlažemo vam da se posavetujete sa našim pravnim i poreskim savetnicima. Uz njihovu pomoć saznajte razlike između podružnice i poslovne jedinice i razlike između drugih oblika i koji oblik je za vas isplatljiv.

Želite otvoriti podružnicu, d.o.o. ili s.p. u Sloveniji?

Pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post