Predstavništvo u Sloveniji i Evropskoj Uniji

Predstavništvo u Sloveniji i Evropskoj Uniji

Predstavništvo u Sloveniji i Evropskoj Uniji

Predstavništvo u Sloveniji i Evropskoj Uniji dobra je ideja ukoliko želite da proširite vaše poslovanje. Prednost otvaranja predstavništva u Sloveniji je jednostavan protok robe i usluga unutar EU.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Ukoliko vas zanima i otvaranje d.o.o. u Sloveniji, pročitajte naš kratak vodič za registraciju firme.

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Predstavništvo u Sloveniji i Evropskoj Uniji

Predstavništvo nije samostalno pravno lice i njegovo postojanje u potpunosti zavisi od matične kompanije. Ali iz tog razloga registracija predstavništva ne zahteva osnovni kapital. Predstavništvo može da registruje samo iste poslovne delatnosti kao matična kompanija.

Postupak registracije

Pre otvaranja predstavništva u Sloveniji i Evropskoj Uniji mora strano preduzeće kao i budući zastupnik predstavništva dobiti slovenački poreski broj. Predstavništvo se može registrovati prema vašem ovlašćenju kod notara, a potrebni su vam sledeći dokumenti:

  • izvod iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 30 dana, overen prema propisima Zakona o verifikaciji dokumenata i sa službenim prevodom na slovenački jezik. Ako u vašoj zemlji nema sudskog tumača za slovenački jezik, možete prevod naručiti kod nas;
  • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matičnog preduzeća (takođe se zahteva dodatna overa dokumenta ili apostille pečat ako je zemlja potpisnica Haaške konvencije) i službenim prevodom na slovenački jezik;
  • podaci o bankovnom računu matičnog preduzeća;
  • kopija ličnog dokumenta (pasoša za građane zemalja koje nisu članice EU) zastupnika podružnice;
  • osnivački akt matičnog preduzeća, overen prema propisima i sa službenim prevodom na slovenački jezik.

Da li vas zanima otvaranje doo firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja doo firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post