Izjava o poslovnoj adresi kompanije u Sloveniji

Izjava o poslovnoj adresi kompanije u Sloveniji

Izjava o poslovnoj adresi kompanije u Sloveniji

Izjava o poslovnoj adresi kompanije u Sloveniji

Izjava o poslovnoj adresi kompanije u Sloveniji vama je potrebna za vašo kompanijo. Naime prilikom osnivanja firme u Sloveniji, sve kompanije moraju imati poslovnu adresu u Sloveniji. Preduzetnici nas često pitaju gde se može nalaziti poslovna adresa i koji dokaz moraju poneti sa sobom kako bi registrovali kompaniju na na određenu adresu. Objasnit ćemo vam kakvu vrstu izjave trebate kako biste prijavili adresu vaše tvrtke na određenu adresu u Sloveniji. Da li vas interesuje otvaranje firme u Sloveniji? Onda nas pozovite na 386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam šaljite poruku na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Izjava o poslovnoj adresi kompanije – registracija firme u Sloveniji

Građanin koji nije iz EU može da registruje d.o.o. Kada stranac registruje firmu u Sloveniji, potrebno je da ima slovenački poreski broj, 7.500 € za osnovni kapital, važeći pasoš i izjavu vlasnika poslovne adrese. Vlasnik i zastupnik buduće slovenačke kompanije moraju biti prisutni u Sloveniji za ovaj proces, kao i za otvaranje bankovnog računa. Potrebno je oko mesec dana da se završe sve procedure registracije preduzeća i započne poslovanje u Sloveniji. A znati morate, da možete i poslovno adresu imati kod nas! Tako zvana virtualna kancelarija je usluga koju nudimo našim klientom u knjigovodstvenem servisu! Za više informacija nazovite nas na 386 40 530 718 (Viber/WhatsApp).

Biznis u Sloveniji

Kakva vrsta dokumenta je izjava vlasnika objekta?

Prilikom registracije kompanije u cilju poslovanja u Evropi, morate imati poslovnu adresu u Sloveniji. Da biste izvršili registraciju na određenoj adresi, potreban vam je vlasnik tog prostora kako biste mogli da registrujete svoju kompaniju na toj adresi. Za to vlasnik mora potpisati posebnu izjavu da dozvoljava određenoj kompaniji da ima poslovnu adresu na adresi imovine koju poseduje.

Otvorite firmu u Sloveniji!

Kako je potvrđena izjava o poslovnoj adresi?

Izjava o poslovnoj adresi i njenu potpisivanje nije dovoljno da dokument bude prihvaćen od strane suda za registraciju u Sloveniji. Vlasnik imovine mora potpisanu izjavu odneti notaru ili lokalnoj upravnoj jedinici kako bi overili njegov potpis. On mora da ponese sa sobom važeći pasoš ili ličnu kartu. Za ovo ovlašćenje morate kod notara ili upravne jedinice platiti. Da bi se izbegao ovaj trošak, vlasnik može da dođe na DATA tačku lično sa preduzetnikom koji će registrovati kompaniju i podpiše tu izjavu. Konsultant će overiti potpis besplatno. Kada se izjava podnosi sudu, dokument ne može biti stariji od 30 dana.

Otvaranje firme za građevinu u Sloveniji

Da li je potrebno priložiti izjavu o poslovnoj adresi samo kada registrujete novu kompaniju?

Izjava o poslovnoj adresi treba da se promjeni, svaki put kada kompanija promeni svoju poslovnu adresu. To znači da je tada potrebnu dati i novu izjavu od vlasnika poslovne adrese. Dokument mora biti potpisan i overen kao što je navedeno u prethodnom paragrafu. Ako se vlasništvo nad imovinom deli, dovoljno je da suvlasnik koji posjeduje najmanje 25% imovine, podpiše i overi izjavu kako bi omogućio registraciju društva na njegovoj adresi.

Za više informacija o otvaranju firme u Sloveniji posetite i naš Facebook.

Share this post