Zatvaranje firme-kako najbrže zatvoriti d.o.o.?

Zatvaranje firme

Zatvaranje firme- kako najbrže zatvoriti d.o.o.?

Zatvaranje firme može biti procesuirano na više načina. Najčešće se sprovode redovni procesi ali kada je preduzeće insolventno onda je potreban stečajni postupak. Međutim, pod određenim uslovima može zatvaranje firme biti i po skraćenom postupku- bez likvidacije. U sledećem paragrafu objašnjavamo kada  može zatvaranje firme biti završeno po skraćenom postupuku i kako se to radi.

                                                                                               Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Zatvaranje firme- prekid poslovanja

Kada preduzeće prestane sa radom vreme je da akcionari takođe sprovedu formalnu proceduru zatvaranja preduzeća. Najbrži i najjednostavniji  postupak za zatvaranje firme je postupak zatvaranja bez likvidacije. Međutim za takvu proceduru mora preduzeće da ispunjava neke određene uslove.

Uslovi za zatvaranje firme po skraćenoj proceduri

Preduzeće (d.o.o.) može da se zatvori po skraćenoj proceduri ako su ispunjeni sledeći uslovi:

  • plaćene su sve obaveze pravnog lica
  • regulisani su svi odnosi sa radnicima
  • članovi se izjašnjavaju da preuzimaju sve preostale moguće obaveze preduzeća

              ŽELITE ZNATI VIŠE O OTVARANJU FIRME U SLOVENIJI I RADNIM DOZVOLAMA? PRIJAVITE SE NA BESPLATAN WEBINAR!

Postupak zatvaranje firme

Postupak zatvaranja firme po skraćenoj proceduri bez likvidacije mora se sprovesti uz pomoć notara.

Članovi moraju prvo da preduzmu odluku da li žele zatvaranje firme po skraćenoj proceduri. Odluka mora da sadrži:

  • firmu i sedište preduzeća
  • nadležni organ koji je doneo odluku o prestanku pravnog lica
  • podatak, da se radi o prestanku pravnog lica/ zatvaranju firme po skraćenoj proceduri
  • broj članova društva/pravnog lica, njihova imena, prezimena i prebivalište
  • predlog o podeli imovine

Članovi moraju da potpišu i deklaraciju da su sve obaveze pre zatvaranje firme plaćene i da su svi odnosi sa zaposlenima regulisani i da preuzimaju obavezu plaćanja svih preostalih obaveza preduzeća. Deklaracija mora biti notarski overena.

                                   ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Zahtev za brisanje kompanije iz registra

Zahtev za brisanje kompanije iz registra uložite preko notara i to uz gore napomenuta dokumenta- izjava članova i deklaracija.

Rešenje o prekidanju poslovanja i brisanju preduzeća donese i objavi sud uz objavu imena, prezimena i adresa svih akcionara firme koji su preuzeli obavezu plaćanja mogućih naknadnih troškova. Žalba protiv ovog rešenja je moguća u roku od 15 dana. Ako žalba nije podneta ili je odbijena, registarski sud će izdati odluku da izbriše preduzeće iz registra. Žalba na tu odluku takođe je dozvoljena u roku 15 dana od objavljivanja.

Nakon što odluka o brisanju kompanije postane punomoćna, onda se preduzeće uklanja iz registra. Završni računi i prijave na porseku upravu moraju biti podnete u roku od 30 dana od dana kada se izbriše firma iz registra. Zatvaranje firme je tada završeno.

                                                                                                          Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

 

Zašto za saradnika izabrati kompaniju DATA d.o.o.

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim preduzetnicima u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *