Stalni boravak u Sloveniji/EU – kako ga prijaviti?

Stalni boravak u SlovenijiEU - kako ga prijaviti

Stalni boravak je adresa na kojoj pojedinac boravi i ta adresa je središte njegovih životnih interesa, koja se prosuđuje na osnovu njegove porodične, partnerske, radne, ekonomske, socijalne i druge veze, što pokazuje da između pojedinca i adresa na kojoj živi, postoje bliske i trajne veze.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Za stali boravak u Republici Sloveniji mora se podneti zahtjev

Zahtev za stalni boravak u Republici Sloveniji može se podnositi kada imate stalno prebivalište na nekoj adresi. Za stalni boravak možete se prijaviti elektronskim putem ili lično. Rok za podnošenje zahteva za stalni boravak je osam dana od seljenja ili uročenja dozvole za stalni boravak za strance. Prijava za stalni boravak mora se podneti upravnoj jedinici ili mesnoj kancelariji. Prijavom novog prebivališta prestaje staro.

Stalni boravak maloletnika

Pojedinac koji nije poslovno sposoban prijavljuje se sa prebivalištem roditelja ili jednog od roditelja uz saglasnost drugog ili drugog zakonskog zastupnika na adresi na kojoj lice ima prebivalište. U određenim slučajevima saglasnost nije potrebna. Prijavu prebivališta može izvršiti i druga osoba koja ima pismeno ovlašćenje.

Stalni boravak novorođenčeta

  • stalno prebivalište novorođenčeta rođenog u Republici Sloveniji je isto kao prebivalište majke ili prebivalište oca, ako majka nema prebivalište u Republici Sloveniji
  • stalna adresa novorođenčeta rođenog u Republici Sloveniji ili u inostranstvu ista je kao i stalna adresa majke u inostranstvu ako roditelji nemaju prebivalište u Republici Sloveniji, ili ista je stalnoj adresi oca u inostranstvu, kad majka nema stalnu adresu u inostranstvu
  • stalni boravak ili stalna adresa u inostranstvu novorođenog stranca rođenog u Republici Sloveniji registruje se nakon uručenja dozvole stalnog boravka novorođenčeta. Novorođenče iz ovog člana smatra se da ima prebivalište ili prebivalište u inostranstvu od dana rođenja.

Određivanje adrese za uručanje

Pojedinac koji pored prebivališta ima i privremeni boravak, određuje adresu za uručanje. Kao adresu uručanja možete navesti samo adresu na kojoj ste prijavili prebivalište ili boravište. Može da navede samo jednu od ove dve adrese, ukoliko pojedinac ima samo prebivalište ili samo privremeni boravak, ova adresa će se smatrati adresom službe. Određena adresa je namenjena za dostavu poštanskih pošiljaka državnih organa, organa samoupravnih lokalnih zajednica i pravnih i fizičkih lica. Zakon o registraciji prebivališta reguliše obavezu registracije i odjave u vezi sa stalnim i privremenim boravkom i adresom službe u Republici Sloveniji.

Za stalno prebivalište potreban je dokaz o prebivalištu

Pojedinac, njegov zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice mora da dokaže svoj identitet i navede adresu na kojoj se prijavljuje prilikom prijave prebivališta. Pritom mora da navede istinite podatke, koje potvrđuje svojim rukom potpisanim potpisom Pri prijavi stalnog prebivališta mora se pružiti dokaz o pravu boravka na adresi za koju se traži. Sledeće će se smatrati dokazom da pojedinac ima pravo da boravi na adresi:

  • izjava o svom vlasništvu ili suvlasništvu
  • ugovor o zakupu ili podzakupu
  • saglasnost vlasnika, ako ima više vlasnika, dovoljna je saglasnost jednog suvlasnika
  • saglasnost stanodavca.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko zapošljavanja stranaca, dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *