Prokura – poslovno ovlašćenje fizičkog lica

Prokura - poslovno ovlašćenje fizičkog lica

Prokura – pojam i značenje

Prokura je poseban oblik ovlašćenja koji se koristi u poslovanju privrednih društava odnosno preduzeća. Sa poslovnim ovlašćenjem preduzeće može da ovlasti jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime zaključuju pravne poslove i obavljaju druge pravne radnje. Prokuru u društvima sa ograničenom odgovornošću dodeljuje osoba koja je odgovorna za vođenje poslova u preduzeću i može biti:

  • Pojedinačna – jedno ili više fizičkih lica su samostalni
  • Zajednička – pravni posao može da se zaključi jedino ako su sva ovlašćena lica odnosno prokuristi saglasni

Prokurista se mora upisati u sudski registar, a može i fizički doći na VEM tačku DATA i potpisati izjavu da je saglasan da postane prokurista. Prokura se može obavljati samo za jedno preduzeće, jer prokuristu vezuje zabrana konkurencije i nije dozvoljeno sličnu delatnost istovremeno obavljati za drugo preduzeće.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Razlika između prokurista i poslovođe

Poslovođa ili direktor zastupa preduzeće i vodi poslove preduzeća, i za to ima podlogu u zakonu. Direktor može u ime preduzeća i za njegov račun da zaključi pravne poslove i preduzima druge pravne radnje. Upravlja sa preduzećem iznutra, i predstavlja i zastupa preduzeće izvan preduzeća.

Prokurista je poslovni ovlašćenik koji zastupa preduzeće na osnovu ugovora, ne odlučuje i ne vodi poslove preduzeća. Prokura ima i određena ograničenja – prokuristu nije dozvoljeno da stiče, otuđuje ili opterećuje nekretninu koju preduzeće poseduje, zaključuje ugovore o kreditu ili zastupa preduzeće u sudskim postupcima.

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Kada se dodeljuje prokura

Društva sa ograničenom odgovornošću se za prokuru odlučuju iz dva razloga:

  • za omogućivanje poslovanja u primeru smrti, duže odsutnosti ili poslovne nesposobnosti
  • zbog kontrole poslovanja od strane vlasnika preduzeća.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može preneti ovlašćenje na drugo lice. Preduzeće može opozvati prokuru, a isto tako i prokurista ima pravo da otkaže prokuru, kada god poželi.

Preporučljivo je da se o dodeljivanju prokure i pripravi dokumentacije informišete kod pravnog stručnjaka, koji ima iskustva i na kadrovskom području.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Dodeljivanje prokure zbog poslovanja preduzeća izvan Slovenije

Za vlasnike i direktore preduzeća koji imaju osnovano preduzeće u Sloveniji i šire svoje poslovanje u druge države EU, prokura je odlično rešenje za prepuštanje zastupništva za vreme njihove odsutnosti. Za dodeljivanje prokure se tako najčešće odlučuju poslovođe koje duže vremena borave izvan Slovenije. Zato im je prokurista potreban da za vreme njihove odsutnosti uređuje i zaključuje pravne poslove i druge potrebne pravne radnje.

Data d.o.o. vam nudi pravno savetovanje i pomoć da donesete prave odluke za vaše preduzeće i sa tim izbegnete potencijalne neželjene situacije. Posvetite vreme i energiju poslu kojim se bavite, a pravna pitanja prepustite našim pravnim stručnjacima. Kontaktirajte ih na data@data.si.

Za više ažurnih novosti za poslovanje u Sloveniji i EU pratite nas i na našem Facebooku. Dodatno svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *