Pravne forme privrednih subjekata u Sloveniji

Pravne forme privrednih subjekata u Sloveniji

Pravne forme u Sloveniji- koje su?

Pravne forme u Sloveniji su otprilike iste kao u Srbiji, BiH, Hrvatskoj Bosni… Na početku je prvo potrebno odabrati pravnu formu za registraciju vašeg preduzeća, odnosno pravnog lica. Pored samostalnog preduzetnika postoje i pravne forme privrednih društava.

Prema Zakonu o privrednim društvima Republike Slovenije postoji nekoliko oblika organizovanja pravnih lica (pravne forme privrednih subjekata). To su:

  • društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.),
  • ćerka firma (d.o.o.)
  • filijala- ogranak stranog pravnog lica

Ove pravne forme privrednih društava se međusobno razlikuju, a u nastavku ćemo opisati osnovne karakteristike za sva navedena pravna lica. Ukazaćemo na razlike kako biste osnovali preduzeće koje odgovara vašim poslovnim potrebama.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Društvo sa ograničenom odgovornošću – društvo z omejeno odgovornostjo

D.o.o. je vrsta privrednog društva koje može imati jednog ili više osnivača i u kome svaki član ima udeo u osnovnom kapitalu tog društva. Osnovni kapital d.o.o. čini zbir unetih uloga osnivača društva (u vidu novčanog i nenovčanog uloga). Visina uloga osnivača i članova u d.o.o. ne mora biti u istom iznosu, već se može razlikovati.

Osnivači d.o.o. su vlasnici udela u osnovnom kapitalu tog društva. To znači da vlasnik udela može biti samo jedan član d.o.o., ali može postojati i više vlasnika udela u osnovnom kapitalu. Najmanji iznos osnovnog kapitala d.o.o. je 50€ evra.

Članovi d.o.o. su odgovorni za obaveze preduzeća samo do visine svog udela, odnosno do visine uplaćenog ili unetog uloga u društvo. Ne odgovaraju za obaveze firme svojom ličnom imovinom, već snose rizik srazmerno visini svog udela. Pored toga članovi d.o.o. mogu i da ostvare svoja prava u društvu, takođe srazmerno visini svog udela (pravo glasa, raspodela dobiti). Ukoliko dođe do zloupotrebe ili štete nastale krivicom jednog ili više članova društva, onda oni postaju odgovorni.

Pravne forme: Ćerka firma – hčerinska družba

U slučaju da već imate registrovano društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), možete u Sloveniji otvoriti ćerka firmu. Ćerka firma je nezavisno pravno lice, pa matično preduzeće ne odgovara za poslovanje ćerke firme. Matično preduzeće deluje kao punopravni ili delimični akcionar ćerke firme i odvojeno je od matične firme. Za registraciju ćerke firme se zahteva minimalni osnovni kapital od 7.500 evra, a registruje se kao d.o.o. oblik firme u Sloveniji. Ćerku firmu možete registrovati i na druge poslovne delatnosti od onih, za koje je registrovano matično preduzeće. Ovo takođe smanjuje odgovornost matičnog preduzeća, obzirom da ćerka firma odgovara za poslovanje samo visinom svog osnovnog kapitala. Ćerka firma zavisi od matičnog preduzeća samo sa ekonomskog i strateškog stanovišta. Pravne forme -kao što je ćerka firma -jedne su od najčešćih varijanti proširivanja svog biznisa u Evropu.

ŽELITE ZNATI VIŠE O OTVARANJU FIRME U SLOVENIJI I RADNIM DOZVOLAMA? PRIJAVITE SE NA BESPLATAN WEBINAR!

Filijala – ogranak stranog pravnog lica u Sloveniji- podružnica

Ogranak stranog pravnog lica je izdvojeni organizacioni deo inostrane kompanije preko koga ono obavlja delatnost u Republici Sloveniji, u skladu sa zakonom. Ono ima svoju registrovanu pretežnu delatnost i ne može da obavlja druge delatnosti sem one koje ima registrovane u matičnoj firmi.

Ogranak mora imati svog zakonskog zastupnika. Ogranak strane firme u Sloveniji nema status pravnog lica, već obavlja radnje i istupa u ime i za račun osnivača. Osnivač ogranka je strano privredno društvo koje je odgovorno i upravlja poslovanjem ogranka.  Pravne forme u Sloveniji treba preučiti pre početka procesa osnivanja.

                        ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 030 640 995  (Viber/WhatsApp)

Pravne forme privrednih subjekata u Sloveniji nisu samo gore navedene već ih ima više. Ove tri su najčešće kada strani preduzetnici otvaraju firmu u Sloveniji.

Zašto za saradnika izabrati kompaniju DATA d.o.o.

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim preduzetnicima u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa. Na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje firme u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *