Tag - #EU #Slovenija #biznis

Vrste dozvola za boravak i rad za strane državljane

Vrste dozvola za boravak i rad za strane državljane

Vrste dozvola za boravak Vrste dozvola za boravak u Sloveniji se dele na: dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za stalni boravak. Dozvolu za privremeni boravak možete dobiti ako imate jasnu i dokazivu svrhu za boravak u Sloveniji. Dozvola se izdaje za vreme koje je potrebno da se ispuni svrha boravka, najviše za godinu dana. Dozvolu produžujete pod istim uslovima koju [...]

Detaljnije ...
3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu u Sloveniji 3D oznake na putu smo nedavno dobili i u Sloveniji. Njihova svrha je da vozače upozoravaju da voze u suprotnom smeru. Kad se približi trodimenzionalnoj oznaci će vozač na putu ugledati iluzijo podignute platforme, koja će ga upozoriti na napravilnu vožnju. Prva takva oznaka je nacrtana na asfaltu priključka Ljubljana-Brdo, a možemo ih naći [...]

Detaljnije ...
Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe

Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe

Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe – šta se više isplati? Službeni auto kao potreba ili stvar prestiža? To je prva dilema koju preduzetnik mora da reši. Da li mu je službeni auto potreban ili ga želi imati zbog prestiža i (ponekad samo prividne) uspešnosti? Odgovor se krije u delatnosti koju preduzetnik obavlja. Ako preduzetnik u [...]

Detaljnije ...
Novi preduzetnici i početak poslovanja u Sloveniji

Novi preduzetnici i početak poslovanja u Sloveniji

Novi preduzetnici u Sloveniji Novi preduzetnici u Sloveniji koji su na početku svog preduzetničkog puta moraju biti upoznati sa svojim pravima i obavezama kao novoosnovani poslovni subjekti. Pošto u Data d.o.o. verujemo da je u informaciji moć, je naša primarna želja da nove preduzetnike što bolje informišemo i spremimo na poslovne izazove. Zato im nudimo kompletnu podršku na početku poslovanja [...]

Detaljnije ...
Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji Radni odnos je ugovorni odnos između poslodavca i zaposlenog, koji se zasniva ugovorom o radu. Radni odnos se zasniva zbog koristi obe strane – poslodavcu je potreban radnik sa određenim znanjima i veštinama, a zaposleni će obavljati posao za koji će biti plaćen. U Sloveniji odredbe Zakona o radnim odnosima uređuju područje radnih odnosa, poslodavca dodatno [...]

Detaljnije ...
Otvaranje preduzeća u Sloveniji - postupak i dokumentacija

Otvaranje preduzeća u Sloveniji – postupak i dokumentacija

Otvaranje preduzeća – prvi koraci Otvaranje preduzeća u Sloveniji je zapravo prilično jednostavan postupak nego što se to čini na prvi pogled. Svakako je na početku potrebno imati prave informacije i dobre savetnike koji razumeju strane preduzetnike i njihove nedoumice. Ako razmišljate o sopstvenom biznisu u Sloveniji pozovite nas na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp) i naši stručnjaci u Data d.o.o. [...]

Detaljnije ...
Elektronska vinjeta u Sloveniji – na volju već od decembra

Elektronska vinjeta u Sloveniji – na volju već od decembra

Elektronska vinjeta u Sloveniji Elektronska vinjeta se uvodi u Sloveniji od decembra 2021. godine i predstavljaće zamenu klasičnih vinjeta koje smo poznavali do sada. Sam sistem elektronskih vinjeta u decembru neće u potpunosti delovati za lična vozila. Elektronska vinjeta se više neće lepiti na vetrobransko staklo, vinjete će od decembra biti u elektronskom obliku. U Sloveniji su na volju godišnje, [...]

Detaljnije ...
Preduzetništvo u Sloveniji – pokrenite svoj biznis

Preduzetništvo u Sloveniji – pokrenite svoj biznis

Preduzetništvo – šta je potrebno za uspeh Preduzetništvo je pokretanje sopstvenog biznisa i organizacije poslovanja, sa primarnim ciljem osvajanja tržišta i ostvarivanja dobiti. Postati preduzetnik znači posedovati određeno znanje i sposobnosti, biti hrabar, odgovoran, disciplinovan, posvećen i istrajan. Zato uspeh u velikoj meri zavisi od vas samih, vi zapravo predstavljate bistveni deo uspeha. Znanje vam pomaže da se lakše snađete [...]

Detaljnije ...
Kriptovalute i virtuelni novčani sistem

Kriptovalute i virtuelni novčani sistem

Kriptovalute – šta su i kako su se razvile Kriptovalute su postale svetski fenomen i sve više preduzetnika razmišlja o ulasku na tržište virtuelnih valuta. Cilj Satoshi Nakamotoa, navodnog pronalazača Bitcoina, prve i najpoznatije kriptovalute na svetu, je bio da stvori elektronski novčani sistem jednak-sa-jednakim. Takav sistem omogućava osobama neposrednu interakciju između korisnika. Transakcije se vrše direktno između korisnika, bez [...]

Detaljnije ...
Prokura - poslovno ovlašćenje fizičkog lica

Prokura – poslovno ovlašćenje fizičkog lica

Prokura – pojam i značenje Prokura je poseban oblik ovlašćenja koji se koristi u poslovanju privrednih društava odnosno preduzeća. Sa poslovnim ovlašćenjem preduzeće može da ovlasti jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime zaključuju pravne poslove i obavljaju druge pravne radnje. Prokuru u društvima sa ograničenom odgovornošću dodeljuje osoba koja je odgovorna za vođenje poslova u preduzeću i [...]

Detaljnije ...