Tag - #EU #Slovenija #biznis

Otvaranje firme i slovenačka radna dozvola

Otvaranje firme i slovenačka radna dozvola

Otvaranje firme u Sloveniji Otvaranje firme u Sloveniji je najbolji i najbrži način da počnete aktivno da poslujete i dobijete dozvole za rad i boravak u Sloveniji za sebe i za strane državljane koje želite da zaposlite u vašoj firmi. Najčešći oblici firmi u Sloveniji za koje se odlučuju strani preduzetnici su društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), ćerka firma ili [...]

Detaljnije ...
Razlike između d.o.o. i filijale u Sloveniji

Razlike između d.o.o. i filijale u Sloveniji

Razlike između d.o.o. i filijale Razlike između d.o.o. i filijale leže prvenstveno u činjenici ko je osnivač i potrebnom osnivačkom kapitalu. Oba oblika može u Sloveniji da osnuje svako fizičko lice, bio on EU državljan ili ne. Strani preduzetnici se iz različitih razloga odlučuju za otvaranje firme u Sloveniji. Neki su potpuno novi preduzetnici koji žele pokrenuti sopstveni biznis, drugi [...]

Detaljnije ...
Otvaranje nove firme i poslovanje u Sloveniji

Otvaranje nove firme i poslovanje u Sloveniji

Otvaranje nove firme u Sloveniji Otvaranje nove firme u Sloveniji nudi preduzetniku pregršt novih mogućnosti i izazova. Preduzetnik koji se odluči pokrenuti sopstveni biznis se u početku susreće sa puno nepoznanica. Da bi  doneo pravu odluku, potrebne su mu informacije i odgovori na praktična, pravna i administrativna pitanja. Priprema za preduzetništvo uključuje skupljanje informacija sa različitih strana i često dolazi [...]

Detaljnije ...
Otvaranje firme i investicija u Sloveniji

Otvaranje firme i investicija u Sloveniji

Otvaranje firme i investicija u Sloveniji Otvaranje firme i investicija u Sloveniji je najbolji i najbrži način da počnete aktivno da poslujete i dobijete dozvole za rad i boravak u Sloveniji za sebe i za strane državljane koje želite da zaposlite u vašoj firmi. Za strane preduzetnike je otvaranje firme i investicija u materijalna sredstva firme posebno privlačna opcija. Sa [...]

Detaljnije ...
Uvoz i izvoz u Sloveniji i otvaranje firme

Uvoz i izvoz u Sloveniji i otvaranje firme

Uvoz i izvoz u Sloveniji – postupak registracije firme Uvoz i izvoz u Sloveniji je vrlo privlačna delatnost za preduzetnike, strane i domaće. Glavni razlog leži u pristupu jedinstvenom evropskom tržištu. Slobodno unutrašnje tržište EU omogućava slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba. Firma za uvoz i izvoz u Sloveniji se najčešće otvara u obliku društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). [...]

Detaljnije ...
Vrste dozvola za boravak i rad za strane državljane

Vrste dozvola za boravak i rad za strane državljane

Vrste dozvola za boravak Vrste dozvola za boravak u Sloveniji se dele na: dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za stalni boravak. Dozvolu za privremeni boravak možete dobiti ako imate jasnu i dokazivu svrhu za boravak u Sloveniji. Dozvola se izdaje za vreme koje je potrebno da se ispuni svrha boravka, najviše za godinu dana. Dozvolu produžujete pod istim uslovima koju [...]

Detaljnije ...
3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu u Sloveniji 3D oznake na putu smo nedavno dobili i u Sloveniji. Njihova svrha je da vozače upozoravaju da voze u suprotnom smeru. Kad se približi trodimenzionalnoj oznaci će vozač na putu ugledati iluzijo podignute platforme, koja će ga upozoriti na napravilnu vožnju. Prva takva oznaka je nacrtana na asfaltu priključka Ljubljana-Brdo, a možemo ih naći [...]

Detaljnije ...
Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe

Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe

Službeni auto za firmu ili privatni auto za službene svrhe – šta se više isplati? Službeni auto kao potreba ili stvar prestiža? To je prva dilema koju preduzetnik mora da reši. Da li mu je službeni auto potreban ili ga želi imati zbog prestiža i (ponekad samo prividne) uspešnosti? Odgovor se krije u delatnosti koju preduzetnik obavlja. Ako preduzetnik u [...]

Detaljnije ...
Novi preduzetnici i početak poslovanja u Sloveniji

Novi preduzetnici i početak poslovanja u Sloveniji

Novi preduzetnici u Sloveniji Novi preduzetnici u Sloveniji koji su na početku svog preduzetničkog puta moraju biti upoznati sa svojim pravima i obavezama kao novoosnovani poslovni subjekti. Pošto u Data d.o.o. verujemo da je u informaciji moć, je naša primarna želja da nove preduzetnike što bolje informišemo i spremimo na poslovne izazove. Zato im nudimo kompletnu podršku na početku poslovanja [...]

Detaljnije ...
Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji Radni odnos je ugovorni odnos između poslodavca i zaposlenog, koji se zasniva ugovorom o radu. Radni odnos se zasniva zbog koristi obe strane – poslodavcu je potreban radnik sa određenim znanjima i veštinama, a zaposleni će obavljati posao za koji će biti plaćen. U Sloveniji odredbe Zakona o radnim odnosima uređuju područje radnih odnosa, poslodavca dodatno [...]

Detaljnije ...