Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji i vrste ugovora o radu

Radni odnos u Sloveniji

Radni odnos je ugovorni odnos između poslodavca i zaposlenog, koji se zasniva ugovorom o radu. Radni odnos se zasniva zbog koristi obe strane – poslodavcu je potreban radnik sa određenim znanjima i veštinama, a zaposleni će obavljati posao za koji će biti plaćen. U Sloveniji odredbe Zakona o radnim odnosima uređuju područje radnih odnosa, poslodavca dodatno obavezuje i kolektivni ugovor (ako postoji). Za poslodavca je važno da poznaje sve vrste radnog angažovanja i na taj način izabere onu koja mu u datom trenutku najviše odgovara. Različite vrste radnih odnosa omogućavaju vama kao poslodavcu da zbog trenutnog povećanja obima posla sklopite ugovore o radu, a da pritom ne zapošljavate nove radnike.

Ako razmišljate o sopstvenom biznisu u Sloveniji pozovite nas na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp). Naši stručnjaci u Data d.o.o. će vam pružiti pravno savetovanje sa područja radnog, privrednog i migracijskog prava i pravne usluge koje uključuju pripremu ugovora o radu, ugovora sa poslovnim partnerima i pripremu internih propisa. Ako se odlučite postati naš klijent, imaćete poresku i pravnu podršku kada god vam bude zatrebala na vašem preduzetničkom putu.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Radni odnos i vrste ugovora o radu

Postoji više vrsta radnog angažovanja koji zavisi od obima posla, vremenskog roka (rad na određeno ili neodređeno vreme, nepuno radno vreme) i slično.Vrsta ugovora o radu reflektuje način saradnje i zavisi od želja i potreba poslodavca i zaposlenog ili saradnje između dva pravna lica.

ŽELITE ZNATI VIŠE O OTVARANJU FIRME U SLOVENIJI I RADNIM DOZVOLAMA? PRIJAVITE SE NA BESPLATAN WEBINAR!

Ugovor o radu

Ugovor o radu na neodređeno vreme obuhvata osnovni oblik radnog odnosa. Zaposleni se uključuje u radni proces i za poslodavca obavlja dogovoreni posao za dogovorenu platu. Takav ugovor zaposlenom pruža najviše sigurnosti. Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu zaposlenog prijavi u obavezno socijalno osiguranje (penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje za slučaj besposlenosti). Uglavnom ugovoru o radu na neodređeno vreme prethodi ugovor o radu na određeno vreme ili probni rad. Time se poslodavac osigura i proveri da li će se kandidat dobro uklopiti u postojeći kolektiv.

Ugovor o honorarnom radu

Radni odnos preko honorarnog rada uključuje obavljanje privremenih i povremenih poslova. Ugovor se zaključi između naručioca i honorarnog radnika, u kome se honorarni radnik obaveže da će za naručioca obaviti određeni posao za određeno vreme i za to biti plaćen. Takva vrsta ugovora omogućava honorarnom radniku da organizuje svoje radno vreme kako želi. Naručiocu omogućava da ugovor prekine kada mu usluge više nisu potrebne i nije dužan isplatiti odštetu. Takođe naručioc na osnovu takvog ugovora nije dužan radnika prijaviti u socijalno osiguranje.

Ugovor o autorskom delu

Ugovorom o autorskom delu se autor obaveže stvoriti određeno delo i izručiti ga naručiocu, koji mu za autorsko delo plati određeni honorar. Autorsko delo je originalna tvorevina autora i može biti sa područja književnosti, nauke ili umetnosti. Autorsko delo može biti članak, audiovizuelno delo, delo sa područja arhitekture, zbirka fotografija i slično. Ugovor o autorskom radu je sličan ugovoru o honorarnom radu, razlika je jedino u predmetu ugovora. Autorsko delo ima naučnu ili umetničku vrednost, dok je definicija honorarnog rada puno šira.

Ugovor o (poslovnoj) saradnji

Ugovor o (poslovnoj) saradnji mogu zaključiti dva pravna lica – jedna ugovorna strana je naručioc usluga, druga usluge pruža i za to dobija dogovorenu isplatu. Ugovorne strane precizno odrede  obim posla i poslove koje je potrebno obaviti.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Radni odnos i njegov zaključak

Do prekida radnog odnosa može doći iz različitih razloga. Možda se određeni projekat zaključio pa se time zaključuje i saradnja između poslodavca i zaposlenog. Mogući razlog može biti i da rad zaposlenog nije više dovoljno kvalitetan i stručan, a možda se i zaposleni odluči za promenu karijere. Bitno je da zaključak poslovne saradnje bude pravilan i korektan do zaposlenog i do poslodavca. Deo tih pravila je zato obavezno uključen u ugovor o radu.

Data d.o.o. ima 28 godina iskustva u pružanju pomoći stranim preduzetnicima u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa. Na jednom mestu ćete dobiti sve potrebne informacije u vezi oporezivanja i pravnih regulativa koje se odnose na poslovanje preduzeća u Sloveniji. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *