Oporezivanje nerezidenata, fizičkih lica, u Sloveniji

oporezivanje nerezidenata

Oporezivanje nerezidenata prvenstveno zavisi od stvarnog statusa poreskog obveznika, fizičkog lica, a zatim i od prihoda koji ostvaruju u Sloveniji. Izvor prihoda je stoga važan za oporezivanje nerezidenata. Ako je stvoren u Sloveniji, onda bi trebalo da se oporezuje u Sloveniji. Saznajte više o porezih u Sloveniji i kada odlučite otvoriti firmu u Sloveniji.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Status i oporezivanje nerezidenata

U članu 7. Zakona o porezu na dohodak (Zdoh-2) nalazimo definiciju nerezidenta, a to je po pravilu strano lice koje u Sloveniji boravi samo kratko ili povremeno i nema centar njegovih ličnih i ekonomskih interesa ovde. Istovremeno, potrebno je znati i definiciju poreskog rezidenta – to se nalazi u članu 6. Zdoh-2. Dakle, za pravilno oporezivanje nerezidenata prvo je potrebno nedvosmisleno utvrditi da li je fizičko lice poreski rezident ili nerezident Slovenije.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Oporezivi izvor prihoda nerezidenta

Poreski nerezident plaća porez u Sloveniji u meri u kojoj ostvaruje prihode koji imaju izvor u Sloveniji. U većini slučajeva, oporezivanje nerezidenata je vezano za zaposlenje ili prihod od nekretnina. Ali imamo i primere oporezivanja kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka. Na primer, vlasnik firme u Sloveniji. Naravno, za pravilno oporezivanje nerezidenata neosporno je potrebno proveriti da li su ispunjeni i ostali uslovi.

Proširite svoj biznis u Sloveniju, EU

Prihodi od zaposlenja imaju izvor u Sloveniji, ako se radni odnos stvarno obavlja u Sloveniji. Dakle, ako nerezident ne radi na teritoriji Slovenije, onda se, po pravilu, ovaj prihod u Sloveniji ne oporezuje. Za ostvarivanje beneficija iz međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja potrebno je podneti odgovarajući obrazac i pre isplate zarade. Ako vam je potrebna pomoć u sprečavanju dvostrukog oporezivanja, naši poreski savetnici će vam rado pomoći! Možete nas kontaktirati putem telefona o1/600-1530 ili Viber/WhatsApp +386 40 530 718 nam pisati na data@data.si.

Za nerezidente se oporezuju i prihodi od nekretnina (renta, dobit od prodaje) koji se nalaze u Sloveniji. Dakle, čak i nerezidenti moraju da podnesu npr. prognozu prihoda od izdavanja nekretnine. Poreske stope su iste kao i za rezidente (skala prihoda, porez na kapitalnu dobit…).

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Niže oporezivanje nerezidenata

Pogodnosti koje donose međunarodni ugovori za niže oporezivanje nerezidenata koji ostvaruju prihod iz izvora u Sloveniji su:

  • sprečavanje dvostrukog oporezivanja u zemlji izvora (Sloveniji), ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom,
  • oporezivanje u zemlji izvora (Slovenija) po nižoj stopi, uglavnom za dividende, kamate i imovinska prava. Snižene stope variraju između 5 i 15 procenata.

Otvorite firmu u Sloveniji i pokrenite biznis EU

Kada nerezident ne plaća porez na dohodak?

Oporezivanje nerezidenata u Sloveniji se ne razmatra za:

  • dobit od kapitala, od hartija od vrednosti i vlasničkih udela i prihoda od investicionih fondova (pod određenim uslovima)
  • zaposlenje, ako se posao obavlja u stranoj diplomatskoj misiji ili konzulatu
  • zapošljavanje, ako se posao obavlja van Slovenije (u drugoj državi)
  • prihodi od obavljanja delatnosti (osim izvođača ili sportista koji podležu dodatnim uslovima)
  • kamata na hartije od vrednosti koje je izdala Republika Slovenija
  • kamate na dužničke hartije od vrednosti.

Jednostavno do firme u Sloveniji

Plaćanje poreza na dohodak nerezidenata

Kada slovenački rezident isplaćuje dohodak nerezidentnom fizičkom licu, isplatilac u njegovo ime plaća porez na dohodak već tokom godine. Istovremeno, on takođe izveštava na odgovarajućem obrascu (npr. REK) o prihodu i porezu po odbitku. Oporezivanje nerezidenta moguće je i na drugi način – ako je isplatilac strano pravno lice, onda nerezident mora sam prijaviti prihod za ispravnu određivanje poreza na dohodak u Sloveniji.

Nerezidenti podnose zahtev za potvrdu o plaćenom porezu u Sloveniji (za traženje odbitka ili oslobođenja u svojoj zemlji) putem zahteve za pojedinačnu poresku godinu.

V firmi Data nudimo pomoć oko registracije preduzeća, kao i savete o oporezivanjupravno savetovanje i knjigovodsvetene usluge. Posetite i naše Facebook i LinkedIn stranice za više informacija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *