Poslovni troškovi i dobit u Sloveniji – saveti za upravljanje

Poslovni troškovi i dobit u Sloveniji - saveti za upravljanje

Troškovi i dobit – šta trebate znati?

Veoma je uobičajeno misliti da poslovni troškovi smanjuju profit. Međutim, postoje specifični faktori koji određuju njihovu količinu i vrednost. Dakle, kako definišemo poslovne troškove? U ovom članku ćemo se osvrnuti na troškove materijala i usluga koje male i mikro kompanije i samostalni trgovci obično imaju. Generalno, poslovne knjige obično vode troškove poslovanja. Ovo najčešće dolazi kao faktura od prodavca materijala, robe ili usluga. Što se toga tiče, mi u DATI imamo odlične knjigovodstvene i poreske savetnike. Ako vam je potreban savet, kontaktirajte nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam pošaljite mail na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Poslovni troškovi – definicija i reuglacija

U suštini, slovenački računovodstveni standardi (SNA2016), a posebno Standard 12 (Troškovi materijala) i Standard 13 (Troškovi rada i naknade) definišu troškove. Troškovi koji takođe umanjuju dobit su navedeni u Standardu 15. Pored toga, Standard 1 (nekretnine, postrojenja i oprema) definiše amortizaciju kao rashod. Takođe, Standard 10 definiše troškove rezervisanja kao operativni trošak. Imate kompaniju i potrebni su vam stručnjaci da vam pomognu? Međutim, ne znate kome da se obratite? Kontaktirajte DATA! To možemo učiniti za vas!  Možemo vam pomoći da registrujete svoju kompaniju u kratkom roku!

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Materijalni troškovi

Generalno, postoje mnogi poslovni troškovi koji određuju vaše aktivnosti. Ukratko, najvažniji i najčešći su materijalne troškove i troškovi usluga. Da bismo demonstrirali, napisaćemo neke od njih. Materijalni troškovi se pojavljuju među operativnim troškovima kompanije kao:

 • Materijalni troškovi koji obuhvataju sirovine, osnovni materijal i kupljene poluproizvode;
 • Troškovi pomoćnog materijala;
 • Troškovi energije;
 • Cena rezervnih delova za osnovna sredstva i materijala za održavanje osnovnih sredstava;
 • Otpis sitnog inventara i ambalaže;
 • Usklađivanje troškova materijala i sitnog inventara zbog identifikovanih razlika u zalihama;
 • Troškovi kancelarijskog materijala i stručne literature;
 • Ostali troškovi materijala.

Karakteristika materijalnih troškova je rashod u toku finansijske godine i uticaj na smanjenje dobiti ili gubitka. Da li ste vlasnik kompanije i želite da migrirate svoje poslovanje u Sloveniju? Ili želite da otvorite novi biznis? Možete oboje! DATA vam mogu pomoći kroz ceo proces. Samo nam pošaljite e-mail na data@data.si i zakažite sastanak!

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Troškovi usluga

Naveli smo neke od materijalnih troškova. Postoje i neke druge vrste troškova koje su od suštinskog značaja za poslovanje. Takvi su troškovi usluga. Troškovi usluga se razlikuju od troškova materijala. Na primer, troškovi usluga odnose se na poslovne aktivnosti. Opet, troškovi usluga zavise od vrste poslovanja, broja zaposlenih, veličine preduzeća itd. Navešćemo neke od njih. Oni uključuju:

 • Troškovi usluga u kreiranju proizvoda i pružanju usluga (podizvođači);
 • Troškovi transportnih usluga;
 • Troškovi usluga održavanja;
 • Troškovi usluga iznajmljivanja;
 • Plaćanje troškova stalno zaposlenih (službena putovanja);
 • Troškovi plaćanja, bankarski troškovi, transakcioni troškovi i osiguranje;
 • Troškovi intelektualnih i ličnih usluga;
 • Troškovi sajma;
 • Marketinški troškovi;
 • Troškovi reprezentacije (zabava poslovnih partnera i poslovni pokloni, samo 60% porezno priznatih troškova);
 • Troškovi usluga koje pružaju fizička lica koja nisu samozaposlena, uključujući i naknade koje plaća isplatilac (ugovori o radu, ugovori o honorarima, podugovori, autorski ugovori, honorari i sl.);
 • Troškovi ostalih usluga (komunalije, studentski rad, telefonija, poštanske usluge i sl.)

ŽELITE ZNATI VIŠE O OTVARANJU FIRME U SLOVENIJI I RADNIM DOZVOLAMA? PRIJAVITE SE NA BESPLATAN WEBINAR

Uticaj troškova na porez na dobit

U suštini, svi poslovni troškovi su i poresko priznati rashodi u meri u kojoj ih preduzeća koriste za poslovne aktivnosti. Na primer, član 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZUP-2) kaže da su nepotrebni troškovi oni koji:

 • nisu direktan uslov za obavljanje delatnosti i nisu posledica obavljanja delatnosti;
 • imaju privatni karakter;
 • nisu u skladu sa uobičajenom poslovnom praksom (u individualnoj aktivnosti, na osnovu prethodnog iskustva).

Pored toga, članom 30. ZDDPO-2 utvrđeni su rashodi koji se ne priznaju za porez. Oni isključuju:

 • poslovni troškovi vezani za privatni život, na primer za zabavu, slobodno vreme, sport i rekreaciju, uključujući odgovarajući porez na dodatu vrednost (vlasnika i povezanih lica);
 • poslovni troškovi prinudne naplate poreza
 • kazne koje izriče nadležni organ;
 • kamate:
 1. od neblagovremeno plaćenih poreza
 2. od kredita dobijenih od lica koja imaju sedište, mesto stvarne uprave ili prebivalište u zemljama ili jurisdikcijama sa povoljnijim oporezivanjem dobiti (tzv. poreski rajevi).

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Zaključno, samostalni trgovci koji se izjašnjavau da se opredele za oporezivianje po posnovu odbitnih rashoda, ne vode račune u širem smislu. S obzirom na to, nema potrebe da se evidentiraju poslovni troškovi. U svakom slučaju, smatramo da je razumno da preduzetnik zna kako troškovi poslovanja utiču na njegovu stvarnu zaradu. DATA nudi odlične knjigovodstvene usluge! Kao što smo več napomenuli u jedan od predhodnih članaka, Slovenija je pre svega zemlja poslovnih mogućnosti! Isto tako, ima mnogo prednosti za vođenje biznisa u Sloveniji! Da li imate kompaniju i želite da migrirate ovde? DATA vas može voditi u celom procesu! Samo nas kontaktirajte i naši stručnjaci će vam odmah pomoći! Ne čekajte! Započnite svoje poslovanje danas! Takođe, posetite naš Facebook profil da biste saznali više o našem radu!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *