Nekretnina u Sloveniji za strance

Nekretnina u Sloveniji za strance

Nekretnina u Sloveniji i kako je kupiti jedno je od najčešćih pitanja koje dobijamo u DATI. Pravo na imovinu u Republici Sloveniji ima svaki slovenački državljanin. Kako stoji, međutim, kupovina nekretnine za strance? Da li stranac može biti vlasnik nekretnine koja se nalazi u Republici Sloveniji? Nakon krize, tržište nekretnina se vratilo na noge, a cene se stalno povećavaju.

Želite otvoriti firmu u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Da li ste znali, da možete otvoriti preduzeće u Sloveniji i da vaše slovenačko preduzeće zatim može kupiti nekretninu? Da li poznajete postupak otvaranje firme u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Nekretnina za strance: pravna osnova

Imovinsko pravo stranaca uređeno je Ustavom Republike Slovenije.  Ustav u članu 68. propisuje da stranci mogu steći pravo na kupovinu nekretnina pod uslovima propisanim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji je ratifikovala Narodna skupština.

Stranci tako mogu kupovati nekretnine ili postati vlasnici nekretnina u Sloveniji samo ako je to dopušteno bilo kojim od važećih zakona. Takođe, ako je to rezultat međunarodnog ugovora koji obavezuje Sloveniju.

Međunarodni ugovori koji omogućavaju sticanje imovinskih prava stranaca su:

  • Ugovori o pristupanju EU,
  • Sporazum o pitanjima nasleđivanja (za građane zemalja bivših republika SFRJ i pravna lica osnovana u tim zemljama),
  • Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru,
  • Konvencija o Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj.

Zakoni koji regulišu sticanje imovinskih prava stranaca uključuju:

  • Zakon o uslovima za sticanje prava na imovinu fizičkih i pravnih lica zemalja kandidata Evropske unije,
  • Zakon o nasleđivanju,
  • Zakon o odnosima Republike Slovenije i Slovenaca izvan svojih granica.

Građani kojih zemalja mogu postati vlasnici nekretnine u Sloveniji?

Na osnovu navedenih propisa, neki stranci mogu slobodno steći pravo svojine na nekretnine u Sloveniji. Ovo se odnosi na građane i pravna lica država članica EU, OECD i EFTA. Slično tome, lica koja imaju status slovenačkog državljanina bez slovenačkog državljanstva mogu steći vlasnička prava na nekretninama.

Pravo vlasništva mogu steći i stranci iz bivših republika SFRJ, koji su ispunili sve uslove za upis imovinskog prava pre 31. decembra 1990. godine. Građanima nekih zemalja potrebna je posebna pozitivna odluka o uspostavljenom reciprocitetu za sticanje imovinskih prava na nekretninama. Ovo se odnosi na građane i pravna lica zemalja kandidata za članstvo u EU (Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Albanija). Državljani drugih zemalja ne mogu steći pravo svojine na nepokretnu imovinu, osim na osnovu nasleđivanja.

Želite u Sloveniji otvoriti firmu i kupiti nekretninu?

Ukoliko vas interesuje registracija firme, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *