Tag - Nekretnine u Sloveniji

Nekretnina u Sloveniji za strance

Nekretnina u Sloveniji za strance

Nekretnina u Sloveniji i kako je kupiti jedno je od najčešćih pitanja koje dobijamo u DATI. Pravo na imovinu u Republici Sloveniji ima svaki slovenački državljanin. Kako stoji, međutim, kupovina nekretnine za strance? Da li stranac može biti vlasnik nekretnine koja se nalazi u Republici Sloveniji? Nakon krize, tržište nekretnina se vratilo na noge, a cene se stalno povećavaju. Želite [...]

Detaljnije ...