Direktor firme u Sloveniji – kakva je njegova funkcija?

Direktor firme u Sloveniji

Direktor firme u Sloveniji – ko je to i kakvu funkciju ima posle registracije d.o.o.? Šta o direktoru kaže Zakon o privrednim društvima? Ko imenuje direktora u firmi? Šta znači izjava direktora? Dali i vi razmišljate o pokretanju svog novog biznisa? Mi u DATI pomažemo preduzetnicima da otvore i razvijaju svoje doo kompanije više od 30 godina. Naši stručnjaci dat će vam više informacija ako ih pozovete na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Ko je direktor  u doo?

Direktor firme u Sloveniji u je rukovodeće lice ili više njih, koje imenuju vlasnici društva sa ograničenom odgovornošču. U članu 10. Zakona o privrednim društvima (ZGD–1) navodi se ko se smatra rukovodećim licem u društvu sa ograničenom odgovornošću »Upravama se smatraju organi ili lica koja su ovim zakonom ili aktima društva ovlašćena da upravljaju njegovim poslovima. Poslovodstvom društva sa ograničenom odgovornošću smatra se jedan ili više upravnika«. Članom 32. ZGD–1 definisane su dužnosti direktora: » Direktor može vršiti sve pravne radnje koje podpadaju pod poslovnu sposobnost društva«. »Direktor u doo najčešče se naziva menadžerom ili direktorom firme. Direktor u doo se može nazvati i prokuristom firme. U postupku registracije doo na tački DATA, partner imenuje jednog ili više direktora firme.

Proširite svoj biznis u Sloveniju, EU

Direktor u doo – ko ga postavlja i kako?

Partner ili više njih koji odluče da osnuju doo moraju u svojoj firmi imenovati najmanje jedno lice ko će biti direktor firme. Stručnjaci Tačke DATA, koji pripremaju dokumentaciju za osnivanje doo, najčešče registriraju doo, gdje je jedno lice i partner i direktor u doo. U tom slučaju, jedno lice dolazi na procedure i sa sobom donosi važeći lični dokument i nakon pripreme dokumenata potpisuje kompletnu dokumentaciju firme i dogovora otvaranja privremenog računa u banci. U nekim slučajevima se dešava da grupa pojedinaca – koji su budući partneri doo – dođu osobno na DATA Tačku. U tom slučaju se prilikom registracije sastavlja ugovor o ortačkom društvu, a ortaci se međusobno dogovaraju ko će biti direktor u društvu sa ograničenom odgovornošću. Oni najčešće odlučuju i imenuju direktora i prokurista u društvu sa ograničenom odgovornošću.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Direktor firme i izjava direktora

Tokom procesa registracije DOO firme direktor lično potpisuje izjavu direktora, gde zastupnik (budući direktor, menadžer) izjavljuje:

  1. Da saglašava na njegovo imenovanje na ovu funkciju i
  2. Da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje prema stavu drugog člana 255. ZGD–1.

Registarski sud istinitost iskaza proverava po službenoj dužnosti uvidom u kaznenu evidenciju ministarstva nadležnog za poslove pravde.

Pročitajte više o poslovnoj migraciji u Sloveniju

Direktor firme u Sloveniji i njegove funkcije

Funkcije koje obavlja direktor u društvu sa ograničenom odgovornošću  uglavnom se odnose na upravljanje, razvoj, planiranje, motivisanje i izvještavanje. Oni takođe zavise od industrije u kojoj firma posluje. Mogli bismo ih otprilike nabrojati:

  • Odgovornost za strateški razvoj firme (Formulisanje strateških ciljeva, strategija razvoja i poslovne politike);
  • Briga o financijskom aspektu firme (izrada godišnjeg izvještaja o poslovanju na osnovu godišnjeg bilansa uspeha i bilansa stanja i sa odgovarajućim predlozima za unapređenje uspešnosti poslovanja, optimizacija troškova poslovanja);
  • Upravljanje ključnim projektima firme (uključivanje u pregovore i komunikacija sa glavnim klijentima);
  • Odgovornost za organizaciju, upravljanje, motivaciju i razvoj kolega (nadzor rada, utvrđivanje radnog učinka);
  • Prihvatanje poslovne dokumentacije i internih akata društva;
  • Obezbeđenje primene propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Praćenje izveštavanje i informisanje partnera o stanju poslovanju firme.

Članovi buduće firme, ako imate pitanja pre registracije firme i pitate se ko bi trebao da bude zastupnik u doo, to možete biti i vi koji ste ujedno i partner, šta će to značiti u smislu poslovanja i troškova…, možete kontaktirati poslovne savetnike kompanije DATA. Za savet možete im pisati na data@data.si ili ih pozvati na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp).

Zašto izabrati DATA?

Kao što smo rekli, DATA ima bogato i respektabilno iskustvo više od 32 godina. Pomažemo preduzetnicima u procesu regitstracije doo pružanjem kvalitetnog poslovnog, knjigovodstvenog i pravnog savetovanja! Da li želite da započnete novu godinu ambiciozno? Ne oklevajte! Razumemo da proces registracije doo ima svoje rizike, ali spremni smo da vas uputimo! Kontaktirajte nas! Ako želite da saznate više o našem radu ili najnovijim promenama i razvoju poslovanja u Sloveniji, posetite naše Facebook i LinkedIn stranice!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *