Prevozi robe u EU sa slovenačkom firmom

Prevozi robe u EU sa slovenačkom firmom

Prevozi robe u EU sa slovenačkom firmom

Prevozi robe u EU su jednostavniji ako imate firmu u EU. Odlična prilika za preduzetnike iz država, koje nisu članice EU, je otvaranje firme u Sloveniji. Svako može u Sloveniji otvoriti  društvo sa ograničenom odgovornošću.

Da li planirate da registrujete d.o.o. u Sloveniji? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Prevozi robe – kako registrovati transportnu firmu?

Društvo sa ograničenom odgovornošću jedini je oblik firme koji dolazi u obzir zbog dobijanja licence za međunarodni prevoz za transportne firme. Ako već imate preduzeće (d.o.o.) u svojoj zemlji, možete takođe otvoriti ćerku firmu.

Proces otvaranja transportne firme u Sloveniji za strance isti je kao proces otvaranja firme za slovenačke državljane. Pre svega je jednostavan, a u Dati vam već unapred pripremimo sve potrebne dokumente za registraciju. Nudimo i poslovnu adresu i knjigovodske usluge, kao i podršku pravne službe. Za registraciju d.o.o. u Sloveniji ne treba vam boravak ako ste strani državljanin. Minimalni osnivački kapital je 7.500 evra. Kapital možete odmah posle registracije firme koristiti za plate, investicije i troškove poslovanja. Registracija usluga transporta je uz našu podršku jednostavan proces.

Prevozi robe vozilima do 3,5 tone ili sa vozilima težim od 3,5 tone?

Ukoliko vršite prevoz robe vozilima do 3,5 tone, u Sloveniji vam nije potrebna licenca. Ako se prevozi robe vrše vozilima težim od 3,5 tone morate dobiti licencu za međunarodni transport u Privrednoj komori (GZS). Uslov za dobijanje licence za prevoz robe sa vozilima težim od 3,5 tone je najam, lizing ili kupovina prvog vozila u vrednosti 9.000 evra i svakog sledećeg u vrednosti 5.000 evra. Uz to vam je neophodan upravitelj prevoza – kompetentno lice, koje se brine za vozni park. Sa upraviteljem prevoza možete sklopiti ugovor o međusobnoj saradnji ili ga zaposliti. Državljani država nečlanica EU sa važećom dozvolom za boravak u Sloveniji, mogu se obučiti za upravitelja posle 185 dana boravka u Sloveniji. Postupak dobijanja licence traje 15 dana od prijema potpune dokumentacije.

Prevozi robe u EU – PDV broj je obavezan

Ako planirate odmah posle registracije firme kupovati vozila u EU, morate stupiti u PDv sistem. Dobijanje PDV broja u Sloveniji nije automatski postupak. Morate dokazati da ćete aktivno poslovati. Dokazi moraju biti pisni: ugovori i predugovori sa firmama iz EU, računi, predračuni, prijave u osiguranje, ugovori o najmu prostora itd. Postupak dobijanja PDV broja u Poreskoj Upravi (FURS)  traje 30 dana od prijema potpune dokumentacije.

Da li vas zanima registracija transportne firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post