Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav.

Darja Golob Koritnik

rukovoditeljica pravne službe

Darja Golob Koritnik je diplomirani pravnik, u Dati vodi preduzetničko odeljenje i svakodnevno savjetuje preduzetnicima o tome kako regulirati pravne odnose sa poslovnim partnerima i zaposlenima, priprema ugovore i pravilnike, priprema zahtjeve za odštetu i druge zahtjeve. Također je stručnjak za poslovne migracije stranaca u Sloveniji i ovlaštena za obavljanje svih postupaka na točki VEM. U privrednom sektoru je stekla više od deset godina iskustva u oblasti radnog, građanskog i privrednog prava. U prošlosti je bila pravna savjetnica i rukovoditeljica oddeljenja za kontakte s klijentima u preduzeću za mirovinsko osiguranje i stručni saradnik novina Pravna praksa a  pripremala je i komentare zakona. Tokom dve godine prakse na Višem sudu u Ljubljani pratila je saslušanja, nudila besplatnu pravnu pomoć i pisala presude, koje su uvijek bile ocijenjene s odlikom. Na Pravnom fakultetu diplomirala je čak s najvišom ocjenom “cum laude”.