Tag - uvoz-izvoz

Uvoz-izvoz u SlovenijiEU sa slovenačkom kompanijom!

Uvoz-izvoz u Sloveniji/EU sa slovenačkom kompanijom!

Uvoz-izvoz delatnost sa slovenačkom kompanijom je često interes stranih preduzetnika koji u Sloveniji otvarajo kompanije. Slovenija pre svega stranim investitorima i preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu investicijsku i preduzetničku sredinu. A u poslednje vreme vidi se povećan interes stranih firma za investiciju u Sloveniji i za poslovanje, uvoz – izvoz. U tom članku pišemo o tome kako otvoriti [...]

Detaljnije ...