Naziv firme u Sloveniji – na šta treba obratiti pažnju?

Naziv firme u Sloveniji - na šta treba obratiti pažnju?

Naziv firme u Sloveniji – na šta treba obratiti pažnju?

Prema rečima preduzetnika koji nas posećuju, naziv firme je jedan od najtežih koraka u procesu registracije. Uopšte, postavljaju nam svakakva pitanja. Na primer, ljudi koji žele da registruju samostalnog preduzetnika ili s.p. (fizičko lice), Zakon o privrednim društvima (ZGD-1) navodi da samostalni preduzetnik uvek mora da navede svoje ime u nazivu firme. Međutim, ako želite da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću ili doo (pravno lice), koristite samo izmišljeno ime. Slično tome, izbor izmišljenog imena takođe može biti izazov za partnere. Dakle, da li planirate da otvorite biznis u Sloveniji? Imate neku ideju? Kontaktirajte nas! Rado ćemo pomoći!

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Naziv firme i s.p.

Kao samostalni trgovac, imate nekoliko opcija. Koje su oni? Prvo, naziv firme uvek mora da sadrži najmanje ime pojedinca i skraćenicu s.p. Štaviše, prilikom registracije morate dati puno ime preduzeća. Ovo uključuje opis glavne delatnosti kompanije. Takođe može izabrati da koristi skraćenicu kao naziv firme. Alternativno, imaginarno ime može biti ispred punog imena. Da li vas ovo zanima? Da li želite da otvorite s.p. u Sloveniji? Ako imate pitanja, samo nas pozovite na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

SAZNAJTE VIŠE O OTVARANJU KOMPANIJE

Primeri, primeri!

Uvek je bolje kada imamo praktične primere. Da bismo ilustrovali kako ovo izgleda, pogledajmo ovaj primer:

Kozmetičke usluge, Manja Strle s.p. – puni naziv preduzeća;
Manja Strle s.p. – skr. ime kompanije.
Ili može biti upotreba izmišljenog naziva kompanije.

KREMICA, kozmetičke usluge, Manca Strle s.p. – puni naziv firme;
KREMICA, Manja Strle s.p. – skr. ime kompanije.

Da pojasnimo, morate obratiti pažnju na članove 20. i 21. Zakona o privrednim društvima. Zašto? Jer od 2015. možete dati imaginarno ime na stranom jeziku, dok ostali elementi moraju ostati na slovenačkom.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Kako je za doo?

Za razliku od s.p.-a, za doo je neophodan izmišljen naziv firme. Isto tako, odredbe čl. 20. i 21. ZGD-1 primenjuju se i na doo. Štaviše, doo može izabrati stranu reč za svoj imaginarni naziv koji sadrži slova koja se ne nalaze u slovenačke abecede. Dugačak naziv kompanije je obavezan. Obavezne komponente dugog naziva za doo su naziv, delatnost i oblik preduzeća – doo.

Primer:

BOBENČEK, reklamna agencija doo – puni naziv firme;

BOBENČEK doo – skr. ime kompanije.

Naziv firme i odredbe Zakona o privrednim društvima (1. deo)

Zakon o privrednim društvima (ZGD-1) sadrži detaljne zakonske odredbe o nazivu privrednog društva:

  • Naziv firme ne sme da sadrži nazive ili karaktere stranih država ili međunarodnih organizacija.
  • Ako je akcionar društva lice (pravno ili fizičko) koje u nazivu ima strana slova koja sadrže reči na stranom jeziku, upotreba takvog naziva je dozvoljena.
  • Možete koristiti reč Slovenija ili Slo, .si; ili zastavu Slovenije samo uz dozvolu Vlade.
  • Uprkos prethodnoj odredbi, sufiks .si možete koristiti bez saglasnosti ako ime sadrži samo ime domena.
  • Firma takođe može da sadrži strane reči i strana slova. U slovenačkom jeziku, međutim, moraju biti prisutne komponente naziva kompanije koje označavaju delatnost i naziv kompanije. Slova X, Y, W i Q su dozvoljeni.

ŽELITE ZNATI VIŠE O OTVARANJU FIRME U SLOVENIJI I RADNIM DOZVOLAMA? PRIJAVITE SE NA BESPLATAN WEBINAR!

Naziv firme i odredbe Zakona o privrednim društvima (2. deo)

Postoji još odredbi u Zakonu, kao što su:

  • Ime i prezime ili pseudonim istorijske ili druge poznate ličnosti možete koristiti samo uz njegovu/njenu dozvolu. Ako je lice umrlo, uz dozvolu bračnog druga i srodnika do trećeg kolena po liniji porekla i roditelja; ako su još živi, uz dozvolu ministra ili ministra nadležnog za poslove državne uprave.
  • Ime ne sme da sadrži reči ili znakove koji su u suprotnosti sa zakonom ili moralom; sadrže poznate trgovačke i uslužne marke drugog korisnika; ili sadrže ili imitiraju službene znakove.
  • Preduzeće mora da koristi naziv u istom obliku u kome se nalazi u registru u obavljanju svog poslovanja. Međutim, može koristiti i skraćenicu. naziv koji sadrži barem element koji razlikuje ime kompanije od imena drugih kompanija. Skraćeno ime mora biti u registru. Prevod naziva firme na strani jezik možete koristiti samo zajedno sa nazivom firme na slovenačkom jeziku.
  • Pored slova slovenačke abecede, dodatne komponente naziva kompanije mogu sadržati i slova Ks, I, V i K. Možete koristiti i reči sa drugim slovima, samo ako odgovaraju firmama, imenima ili prezimenima partnera koji su deo firme ili odgovaraju registrovanim žigovima.

Registrujte kompaniju – izaberite DATU

Odabir imena firme zaista može biti izazov. Međutim, mi u DATI vam možemo pomoći u tome. Imamo bogato iskustvo od više od 30 godina. Naši poslovni konsultanti će vam rado pomoći. Nakon toga možete nastaviti saradnju sa našim pravnim i poreskim savetnicima. Bez sumnje, želimo samo najbolje za naše klijente! Ako želite da saznate više o poslovanju u Sloveniji ili kako da migrirate svoju kompaniju, pratite naša ažuriranja na FacebookLinkedIn.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *