Carina za vreme koronavirusa – smernice EU

Carina za vreme koronavirusa - smernice EU

Carina za vreme koronavirusa i smernice EU važna su informacija za vlasnike firmi, posebno one, koji se bave trgovinom. Izbijanje koronavirusa zahvatilo je poslovanje u celoj Evropi. Ali čak i u ovom vremenu, neke delatnosti mogle bi se normalno nastaviti ili čak povećati zbog veće potražnje. Te delatnosti uglavnom uključuju e-trgovinu i uvoz i izvoz. Evropska komisija izdala je smernice za carinsko zakonodavstvo tokom epidemije kako bi osigurala da se ovi postupci nesmetano odvijaju. Pošto je Slovenija jedna od država članica EU, kompanije u Sloveniji moraju se pridržavati istih smernica.

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Da li ste vlasnik firme u Sloveniji? Upoznati ste sa sadržajem novog Interventnog zakona? Da li znate na kakvu naknadu plate poslodavac ima pravo? Da li Zakon predviđa krizni dodatak za sve radnike koji i dalje rade svoj posao? Prijavite se na naš webinar o interventnim merama Slovenije za pomoć vlasnicima preduzeća!

Na sva ova i mnoga druga pitanja mogu da odgovore DATA pravni i poreski savetnici! Nazovite nas na +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Carina – opšte odredbe carinskog zakonodavstva tokom epidemije koronavirusa

Ovlašćenje za zastupanje u pogledu poštanskog prometa i usluga brze pošte (e-trgovina)

Kako se broj poštanskih paketa povećavao i nema dovoljno osoblja koje bi pokrilo uslove u uobičajenom zakonodavstvu, smernice EU su da u ovim vanrednim okolnostima napuste potrebu za podnošenjem ovlašćenja za zastupanje. Carinski službenici neće zahtevati da se ovo odobrenje dostavi od poštara, ekspresnih poštara i carinskih agenata.

Zahtev za ne-nužne carinske uredbe

Zbog izbijanja koronavirusa, smernice su da se razmotri podnošenje zahteva za ne-nužne carinske uredbe u kasnijem periodu, nakon što epidemija prođe. Takođe, kompanije koje su već podnele zahtev za carinske uredbe ili dozvole gde bi bila potrebna određena prilagođavanja, mogu podneti zahtev za produženje roka. To će im omogućiti da prevaziđu vremenska ograničenja zbog epidemije.

Carina i uvoz robe

Medicinska oprema i dalje zahteva da se prilikom uvoza predoči ulazna deklaracija. Moguće ju je podneti pomoću informacionih sistema trgovine, luka i transporta, ako ti sistemi uključuju sve informacije potrebne za deklaraciju. Mora biti dostupna u određenom roku, pre nego što roba stigne do carinskog područja Evropske unije.

Dokument koji dokazuje carinski status robe iz Unije zahteva da se carinskom službeniku dostavi kao original. Ali zbog vanrednih okolnosti, moguće je da kompanije dostave samo kopiju dokumenta. Morali biste da predate original čim to okolnosti dozvole.

Carina – postupci

Roba na privremenom skladištu duže od 90 dana

Važeće zakonodavstvo ne dozvoljava privremeno skladištenje robe duže od 90 dana. Nakon tog vremena, možete zatražiti produženje navodeći višu silu zbog epidemije. Carinski službenik će pregledati svaki zahtev pojedinačno.

Rok za podnošenje dodatnih deklaracija

Nosioci dozvole za pojednostavljeni postupak koji ne mogu podneti dodatne deklaracije carini zbog okolnosti koje se odnose na epidemiju koronavirusa, moraju što pre da obaveste carinu i zatraže produženje roka.

Posebni postupci

Rok za podnošenje robe carinskoj ispostavi sa tranzitnim postupkom

Kada transportno preduzeće u tranzitnom postupku podnese robu ulaznoj carini, ali propusti rok koji je izdala carina prilikom izlaza, kašnjenje nije greška preduzeća i može se pripisati epidemiji virusa.

Korišćenje Carnet TIR-a bez uključivanja informacija u sistem elektronskog tranzita

Carina može dozvoliti korišćenje Carnet TIR-a na zahtev vlasnika u papirnatom obliku. Oni takođe ne bi morali da dostavljaju informacije u sistemu elektronskog tranzita.

U slučaju bilo kakvih vanrednih događaja u tranzitu, moguće je da transportne kompanije evidentiraju događaj na odredištu i na Carnet TIR-u kako bi se olakšale procedure.

Privremeni uvoz sa potpunim oslobađanjem od uvoznih dažbina

Uvoz materijala koji pomaže kod mogućih nezgoda, zajedno sa uvozom medicinske i hirurške opreme oslobađa se punog iznosa uvoznih carina. Ovo je privremena mera koja će trajati tokom epidemije i samo za isporuku tih predmeta bolnicama i drugim medicinskim ustanovama.

Mogućnost produženja rokova za zaključivanje privremenog uvoza na osnovu Carnet ATA

Vlasnici Carnet ATA mogu podneti zahtev za produženje roka za zaključenje postupka privremenog uvoza zbog epidemije.

Izvoz robe

Možete uvesti robu za održavanje brodova. Međutim, roba mora ostati na brodu i ne možete robu izvoziti u treću zemlju.

Produžavanje rokova za nevaljanost carinske deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz

Zbog epidemije carina neće pokrenuti postupke za izdavanje nevaženja carinskih deklaracija. Carina će ih izdavati samo ako deklarant to posebno zatraži.

Preferencijalno poreklo robe – dokaz o poreklu

U svrhu odobravanja preferencijalnog tretmana pri uvozu, pod određenim uslovima mogu se prihvatiti kopije sertifikata i optimalno korišćenje statusa odobrenog izvoznika. Evropska komisija pozvala je trgovinske partnere iz EU da ih obavesti ako su zainteresovani za preduzimanje tako izuzetnih mera.

Izuzetne mere mogu se primeniti između država članica EU i onih trgovinskih partnera EU koji će pristati na takav pristup i nakon potvrde od strane Evropske komisije. U tom cilju, Evropska komisija će pripremiti i objaviti informacije i opis takvih aranžmana koje su usvojile carinske vlasti država članica EU i preferencijalni trgovinski partneri EU.

Potreban vam je pravni savet?

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Vlasnik ste preduzeća u Sloveniji? Potrebna vam je pomoć prilikom izbora državne pomoći? Ne znate šta je najbolje za vašu firmu? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *