Tag - ugostiteljstvo

Ugostiteljstvo sa firmom u Sloveniji i PDV

Ugostiteljstvo sa firmom u Sloveniji/EU i PDV

Ugostiteljstvo sa firmom u Sloveniji – PDV PDV na ugostiteljstvo – ponekad 9,5%, a ponekad 22% PDV u ugostiteljstvu, odnosno u usluzi hrane i pića, naplaćuje se prema vrsti usluženog proizvoda. PDV na ugostiteljstvo može se naplaćivati po opštoj stopi od 22 % ili po smanjenoj stopi, ako se dostavlja u skladu sa Aneksom I Zakona o porezu na dodatu [...]

Detaljnije ...